Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 4 september 2019

Skogsstyrelsen får publicera kartor över planerade avverkningar

Skogsstyrelsen har rätt att publicera kartor över planerade slutavverkningar utan att fråga markägare om tillstånd. Det slår Kammarrätten fast i en dom.

 Sedan många år är det möjligt att gå in på Skogsstyrelsens webb och se planerade avverkningar.
Sedan många år är det möjligt att gå in på Skogsstyrelsens webb och se planerade avverkningar. FOTO: Gunnar Andersson

Södra tog för snart ett år sedan ny strid mot Skogsstyrelsens publiceringar av avverkningsanmälningar utan markägarens godkännande, då med stöd av den nya Dataskyddsförordningen.

Inget hinder för publicering

Men förhoppningen om att den skulle leda till starkare skydd för markägares integritet kom på skam. Kammarrätten säger att det inte finns något hinder för Skogsstyrelsen att publicera planerade avverkningars yttre gränser i myndighetens karttjänster på nätet.

”Ska behandlas som andra företagare”

Södra och övriga skogsägarföreningar tycker att det borde vara en självklarhet att markägarna tillfrågas om de vill att detaljerade uppgifter om deras näringsverksamhet ska publiceras på Skogsstyrelsens webbplats.

– Familjeskogsbrukare måste behandlas likvärdigt med företagare i andra branscher. Den här ingående övervakningen av enskildas näringsverksamhet hade inte accepterats inom andra sektorer. I grunden är det en förtroendefråga, med ökat misstroende mot myndigheten blir det svårare att arbeta mot gemensamma mål, säger Lena Ek, ordförande för Södra, i en kommentar till domen.

FAKTA: Publicering av avverkningsanmälan på webb

När en avverkning ska göras som är större än 0,5 hektar måste den anmälas till Skogsstyrelsen. Sedan många år är det möjligt att gå in i Skogsstyrelsens karttjänster på www.skogsstyrelsen,se och se var det planeras avverkningar. På en karta finns det planerade områdets yttre gränser markerade. Nästan alla data, förutom kartan, filtreras bort före publicering i tjänsten.

För att inte publicera mer information än vad som är nödvändigt tar Skogsstyrelsen numera bort även kartuppgifterna när avverkningen är genomförd.

Efter införandet av dataskyddsförordningen GDPR prövades publiceringen av förvaltningsrätten som gav klartecken. Det är denna dom som nu fastställts av kammarrätten.

Källa: Skogsstyrelsen

Viktig dom

Skogsstyrelsen säger i en kommentar till domen att den var principiellt viktig.

– Det här är en svår avvägning mellan integriteten hos den enskilde individen och nyttan av att hela skogsbruket kan kontrollera att man avverkar på rätt ställe och att anmälan man gjort kommit in. Det var en principiellt viktig dom som berör många skogsföretag så det känns bra att domstolen gjort samma bedömning som vi, säger Patrik André, kartchef på Skogsstyrelsen.

Södra fortsätter jobbet

Södra avser att fortsätta arbeta för att skogsägarnas integritet och näringsverksamhet skyddas.

– Vi har i Sverige en lång tradition av öppenhet som ska värnas. Men Skogsstyrelsen tycks inte ha förstått att offentlighetsprincipen finns till för att medborgarna ska ha insyn i myndigheterna, inte för att myndigheterna ska offentliggöra känslig information om medborgare och näringsidkare, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra.

LÄS MER: Södra fortsätter striden mot publicering av avverkningsanmälningar

Relaterade artiklar

Till toppen