Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 20 december 2019

Skogsstyrelsen får nya uppdrag

Nästa år ska Skogsstyrelsen samordna flera myndigheters arbete för att begränsa spridningen av granbarkborren, bland annat i skyddade områden. Vidare ska en uppföljning av frivilliga avsättningar göras och en nysatsning på nyanlända och långtidsarbetslösa. Det framgår av regeringens regleringsbrev för 2020.

 Skogsstyrelsen ska samordna flera myndigheters arbete för att begränsa spridningen av granbarkborren.
Skogsstyrelsen ska samordna flera myndigheters arbete för att begränsa spridningen av granbarkborren. FOTO: Kristina Wirén

I budgetpropositionen för 2020 aviserade regeringen att man tillför Skogsstyrelsen 30 miljoner kronor årligen under 2020-2022 för att bidra till en effektiv bekämpning av skogsskador och särskilt granbarkborreangrepp. När nu Skogsstyrelsen, Trafikverket, Länsstyrelserna och Naturvårdsverket har fått sina regleringsbrev ingår det för samtliga uppdrag att de ska leda till att spridningen av granbarkborrar begränsas.

– Utifrån det svåra skadeläget är det är nu viktigt att såväl privata skogsägare som ansvariga myndigheter samverkar och gör sitt yttersta för att begränsa utbrotten, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.

Samordna myndigheters arbete

Enligt Skogsstyrelsens inventering tillsammans med Södra Skogsägarna har granbarkborren under 2019 orsakat skador på närmare 7 miljoner kubikmeterskog i södra och mellersta Sverige, värt flera miljarder kronor. Det är den högsta uppmätta skadenivån någonsin till följd av granbarkborren.

– Regeringen ger nu Skogsstyrelsen i uppdrag att förstärka kapacitetsuppbyggnad vid bekämpning av granbarkborre, inklusive i de skyddade områden som Skogsstyrelsen ansvarar för. Skogsstyrelsen ska också samordna berörda myndigheters arbete när det gäller att bekämpa granbarkborren, säger Jennie Nilsson.

Tydliga begrepp

Skogsstyrelsen har också fått i uppdrag att ta fram ett förslag för en transparent uppföljning av skogsbrukets frivilliga avsättningar. Syftet är att få till en bättre utvärdering av naturvårdsarbetets effekter i skogen. Skogsstyrelsen ska förbättra redovisningen av avsättningarnas geografiska läge, varaktighet och naturvårdskvalitet. Det ska också bidra till att undvika dubbelräkning av exempelvis formellt skydd och frivilliga avsättningar.

– För att kunna föra ett meningsfullt samtal om skogens nyttjande är det viktigt att begrepp och definitioner är tydligt avgränsade så att olika aktörer menar samma sak när begreppen används, säger Jennie Nilsson.

Nygammalt uppdrag

I regleringsbrevet ger regeringen också ett uppdrag till Skogsstyrelsen att anställa nyanlända och långtidsarbetslösa inom naturvård och markvård. Under 2018 anställde Skogsstyrelsen drygt 1600 nyanlända och långtidsarbetslösa inom ramen för projektet Naturnära jobb. Arbetsförmedlingen ska bistå Skogsstyrelsen i detta arbete.

LÄS MER: Utökat bekämpningsområde för granbarkborre

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen