Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 16 mars 2018

Skogsstyrelsen avslöjar tillsynsplanerna för 2018

Skogsstyrelsen har valt ut ett antal områden som har högsta prioritet att göra tillsyn om under detta år. Virkesmätning är ett av de prioriterade områdena.

FOTO: Istock

Några av områdens som är prioriterade för tillsyn är nya metoder för virkesmätning, återväxtåtgärder kontroll av kulturmiljöer, hänsynskrävande biotoper och skyddszoner mot vattendrag.

– Den tillsyn vi gjort tidigare år till exempel med fältbesök före och efter avverkning, visar att det finns ett behov av kontroller för att säkerställa att lagstiftningen följs. Vi vet att tillsynen ger konkreta resultat där ute i skogen, säger Åsa Lundberg, samordnare för Skogsstyrelsens tillsynsarbete, i ett pressmeddelande.…

Ökat kontrollbehov

Skogsstyrelsens egna utredningar visar på ett ökat behov att kontrollera kulturmiljöer, hänsynskrävande biotoper och vatten.

– Det handlar om att bevaka så att skogsvårdslagen följs men också andra lagstiftningar som berör skogen, säger Magnus Viklund, chef för Tillsynsenheten.

Tillsyn av import

Skogsstyrelsen ska även göra tillsyn enligt timmerförordningen på 30 av 300 företag som står för majoriteten av importen, bland de 4 000 företag som importerar trävaror. Detta för att se till att importerat trä inte har avverkats olagligt, samt att det finns dokumentation för detta.

I planen ligger minst 1 150 fältbesök, samt att besöka minst 1 900 biotopskyddsområden i syfte att se till att inga skador har uppstått på miljön.

LÄS OCKSÅ: Brister i egenkontroll av nyckelbiotoper

Relaterade artiklar

Till toppen