Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 9 januari 2018

Skogssällskapet förlorade i Högsta domstolen

Det går att vänta länge innan man reklamerar ett skogsköp. En köpare väntade i över fyra år, men fick ändå rätt i Högsta domstolen.

FOTO: Mostphotos

Hösten 2009 köpte en man ett antal skogsfastigheter från Stiftelsen Skogssällskapet för 70 miljoner kronor. Den totala arealen var 2 240 hektar, varav 1 430 hektar produktiv skogsmark.

Avverkningsförbud

Senare visade det sig att stora delar av fastigheterna omfattades av avverkningsförbud på grund av naturskydd. Skogsägaren menar att Skogssällskapet kände till detta och ”uppsåtligen, i strid mot tro och heder eller av grov vårdslöshet undanhöll information”.

Först 2014 underrättade skogsägaren Skogssällskapet om fel i fastigheten och i juli 2015 stämde han stiftelsen. Han begärde då också nedsättning av köpeskillingen och skadestånd på sammanlagt 6,5 miljoner kronor. 

Agerat ”illojalt”

Anledningen till den långa väntetiden var främst, enligt skogsägaren, att det tog lång tid att överblicka de ekonomiska konsekvenserna av naturskydden och avverkningsförbuden.

Göteborgs tingsrätt konstaterade i en mellandom att mannens rätt hade gått förlorad på grund av den långa tid som gått. Hovrätten för Västra Sverige rev dock senare upp domen, vilket Skogssällskapet överklagade. 

Och nu har Högsta domstolen fastställt att det går att vänta i 4,5 år innan man reklamerar en skogsaffär. Bland annat beroende på att säljaren Skogssällskapet agerat ”illojalt”. Då måste köparens tid för reklamation vara ”väl tilltagen”. Hur det ska gå med skogsägarens skadestånd är ännu inte avgjort.

LÄS MER: Avverkningen stoppades – skogen blev nyckelbiotop”Vi erbjöd ett naturvårdsavtal – men skogsägaren nobbade”

Relaterade artiklar

Till toppen