Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 2 augusti 2018

Skogsindustrierna: Eftersläckning kräver bättre samordning

Det behövs resurser för att ta hand om det brandskadade virket. Stöd för transport och lagring av virket är nödvändigt, anser Skogsindustrierna.

 Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: Mostphotos

Skogsindustrierna går ut med gemensamma krav på regeringen efter de flera stora skogsbränderna i landet. Bland annat vill man ha en nationell samordning av eftersläckningsarbetet, något som regeringen, enligt TT, i dag anslagit 50 miljoner kronor till.

– Jag har ännu inte hört något om pengarna till eftersläckningsarbetet. Men det är speciellt viktigt att eftersläckningsarbetet kan samordnas när det är så stora områden som brunnit och så många markägare berörs, säger Magnus Berg, chef för näringspolitiska avdelningen på Skogsindustrierna.

Behövs mer resurser

Men det behövs även resurser för transport och lagring när så stora områden brunnit, enligt Skogsstyrelsens senaste beräkningar 25 000 hektar och 2,6 miljoner skogskubikmeter.

– Inom skogsnäringen har vi kapacitet och teknik för att ta hand om mycket av det brandskadade virket – mycket av det går faktiskt att använda inom våra industrier, till exempel till bioenergi men även till plank och brädor. För att snabbt och smidigt få ut virket ur skogen när bränderna är över behövs stöd för transporter, skogsbilvägar, lagringsplatser och lantmäteriåtgärder för att identifiera markgränser. Det är viktigt att detta snabbt samordnas och stöds av stat och ansvariga myndigheter, säger Magnus Berg.

Arbete pågår

Än är inte arbetet i brandområdena avslutat och på många håll i landet är faran för brand i skog och markfortfarande stor.

– Det är för tidigt att tvärsäkert utvärdera och bedöma hur insatserna fungerat totalt, men den samlade bilden hittills är att många viktiga och effektiva insatser gjorts och att samverkan mellan olika aktörer varit god, säger Magnus Berg.

Krav på försiktighet

Än krävs det fortsatt god tillgång till brandbekämpningsresurser samt bred och tydlig information till allmänheten om den fortsatt höga vikten av egen försiktighet i skog och mark. menar Magnus Berg.

– Enligt den bild som hittills framgått har de uppkomna bränderna orsakats av annat än skogsbruksåtgärder, och det är glädjande att konstatera att de branschgemensamma riktlinjer som togs fram 2017 för att förhindra skogsbränder verkar ha fungerat, säger Magnus Berg.

Allting brinner i skogen

När det brinner i den här omfattningen uppstår det diskussioner om vad som är orsaken till att bränderna blivit så omfattande. Både i år och för fyra år sedan i Västmanland.

– Skogsbränder är dramatiska, särskilt bränder med stor spridning och snabbt förlopp som de vi sett de senaste veckorna. Vi kan konstatera att stark affekt och stor övertygelse inte alltid är goda grunder för fakta och vetenskapliga argument. Sveriges kunnigaste forskare inom skogsbränder konstaterar att all skog brinner i denna långvariga och extrema vädersituation. Både brukad och obrukad skog, och alla trädslag, säger Magnus Berg.

LÄS OCKSÅ: Mellanskog vill fånga upp drabbade skogsägare

Relaterade artiklar

Till toppen