Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 2 augusti 2019

Skogsbruksåtgärderna som kräver samråd - hela listan

Normalt kräver inte avverkning, röjning och plantering samråd. Men det finns andra vanligt förekommande skogsbruksåtgärder som gör det. Här är hela listan.

 Skogsgödsling med helikopter.
Skogsgödsling med helikopter. FOTO: Rolf Segerstedt

Det är om åtgärden kan komma att väsentligt ändra naturmiljön som skogsägare är skyldiga att anmäla den för samråd till Skogsstyrelsen. Anmälan ska lämnas in minst sex veckor innan åtgärden påbörjas, enligt Skogsstyrelsen.

Enligt föreskrifter

Här är listan med samrådspliktiga skogsbruksåtgärder. Samrådskraven finns specificerade i myndighetens föreskrifter och allmänna råd som i sin tur bygger på miljöbalken:

*Skogsbruksåtgärder i områden med mycket stor betydelse för flora och fauna (motsvarande nyckelbiotoper).

*Dikesrensning som kan ha negativ inverkan på vattendrag och höga naturvärden eller där diket i hög grad är igenvuxet.

*Maskinell skogsgödsling

*Maskinell askåterföring

*Stubbskörd

*Anläggande av skogsbilvägar (vissa undantag finns).

*Anläggande av traktorvägar som innebär grävning och schaktning i större omfattning (vissa undantag finns).

*Anläggande av basvägar över värdefulla våtmarker och vattendrag.

 Specialbyggd maskin för dikesrensning.
Specialbyggd maskin för dikesrensning.

Anmälningsskyldighet

”Utöver dessa åtgärder finns en grundläggande anmälningsskyldighet även för en del andra åtgärder som kan ändra naturmiljön väsentligt”, skriver Skogsstyrelsen på sin hemsida. Det finns även särskilda regler om samråd för den som äger skog där rennäringen bedriver verksamhet året runt.

 Stubbskörd.
Stubbskörd. FOTO: Helena Wennström

LÄS OCKSÅ:

Askan fick hennes skog att frodasNytt verktyg prioriterar dikesrensningenSkogsgödsling kan mota klimateffekten

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen