Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 10 maj 2016

Skogsbruket allt mer varsamt om kulturmiljöer

Skogsbruket har gått från att köra sönder kulturmiljöer till att vara måna om att göra rätt och orsaka allt färre skador. Även om den årliga statistiken från Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet visar dystra siffror så har det hänt mycket.

Catrin Sandberg är arkeolog på Skogsstyrelsen i Västra Götaland.
Bild 1/4Catrin Sandberg är arkeolog på Skogsstyrelsen i Västra Götaland. FOTO: Marie Henningsson
Här har avverkning skett i ett område med gravar från järnåldern. Enligt skogsstyrelsens arkeologer har man kört för nära gravarna med maskinerna. Det kan finnas fler lämningar inom villkorsområdet som inte syns ovan mark.
Bild 2/4Här har avverkning skett i ett område med gravar från järnåldern. Enligt skogsstyrelsens arkeologer har man kört för nära gravarna med maskinerna. Det kan finnas fler lämningar inom villkorsområdet som inte syns ovan mark. FOTO: Marie Henningsson
En kulturstubbe markerar här en stensatt väg från den tid då det låg ett torp här i skogen.
Bild 3/4En kulturstubbe markerar här en stensatt väg från den tid då det låg ett torp här i skogen. FOTO: Marie Henningsson
Sentida kulturspår i skogen, som här lämningar efter ett torp, kallas för kulturhistoriska lämningar och omfattas av Skogsvårdslagens § 30.
Bild 4/4Sentida kulturspår i skogen, som här lämningar efter ett torp, kallas för kulturhistoriska lämningar och omfattas av Skogsvårdslagens § 30. FOTO: Marie Henningsson

– När vi är ute och gör hänsynsuppföljningar ser vi på många objekt att här tänkte de rätt, men det blev ändå inte rätt hela vägen. Sista steget är att gå från nästan rätt till att göra helt rätt, säger Catrin Sandberg, arkeolog på Skogsstyrelsen.

Utmaning inte skada

Det är en utmaning för skogsbruket att inte skada kulturlämningarna. Men det har blivit bättre, även om det ännu inte syns i statistiken.

– Vi är ute och gör uppföljningar tre år efter avverkningsanmälan. Det som görs idag får genomslag i statistiken först om några år. Snart kommer resultatet från 2015 års inventeringar och jag tror att skadefrekvensen kommer att se ut som 2014, det vill säga ungefär 40-procentiga skador. Men rent upplevelsemässigt känns det som att vi börjar märka skillnad i vissa områden, säger Catrin Sandberg.

Svårt hitta dåliga exempel

Åtgärdsgruppen för Levande skogar i Västra Götaland träffas två gånger per år för att bland annat följa upp överenskomna åtgärder kring miljöhänsyn i skogsbruket. Den här gången är temat forn- och kulturlämningar. I gruppen ingår representanter för skogsägare, inköpsorganisationer, myndigheter med flera. Två avverkningar på Sveaskogs mark besöktes. Den ena fick klart godkänt medan den andra hade brister om än inte så allvarliga.

– Vi hade faktiskt svårt att hitta riktigt bra och dåliga exempel inom detta område på storskogsbrukets mark, säger Göran Lundh, också arkeolog på Skogsstyrelsen.

Gravar från järnåldern

Det objekt som hade brister var ett område med gravar från järnåldern. En brist här var att man hade märkt kulturstubbarna med band som är ämnade för naturhänsyn.

– Om man kapar stubbarna tre meter och snitslar med band för naturhänsyn så skickar det fel signaler, säger Catrin Sandberg.

En annan brist var att man kört för nära fornlämningarna.

– Det är viktigt att tänka på villkorsområdet som är större än själva fornlämningen. Villkorsområdet beslutas av länsstyrelsen och i detta område kan man anta att det kan finnas flera lämningar som inte syns ovan mark, till exempel boplatser och flera gravar, säger Catrin Sandberg.

Så säger lagen

  • Alla fornlämningar, från tiden före 1850, skyddas av Kulturmiljölagen.
  • Det behövs alltid tillstånd från länsstyrelsen om en fornlämning berörs.
  • Alla kända registrerade fornlämningar finns i fornminnesregistret på Riksantikvarieämbetets webbplats. Även okända fornlämningar är skyddade.
  • Sentida kulturspår i skogen, efter 1850, till exempel vissa torp och odlingsrösen, kallas för övriga kulturhistoriska lämningar och omfattas av Skogsvårdslagens § 30.

Relaterade artiklar

Till toppen