Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 3 juni 2019

Skogsbolagen pressade av låga priser

Extremväder, torka, bränder och insektsinvasioner pressar upp försäkringskostnaderna för skogsbranschen. Samtidigt pressas virkespriserna hårt av överutbud.

FOTO: Mats P Ostelius

– Det är brexit, granbarkborren och konjunkturen, säger Danske Banks Johan Freij, affärsområdeschef för skog och lantbruk, när han ska summera problemet för skogen just nu.

”Gått väldigt fort”

Skiftet är dramatiskt jämfört med för ett år sedan, då industrin hade stor brist på virke och trävarupriserna slog rekord.

– Vi går från någon form av skogens Shangri-La, där alla stjärnor har stått rätt. Men nu är det överskott på virke. Det har gått väldigt fort, och vi tror att den här prissänkningen ute på världsmarknaden kommer att fortsätta, säger Johan Freij.

Stora lager

Massapriset har efter toppåret 2018 hittills i år fallit med 13 procent, till följd av stora osålda lager. Stora lager trycker även ned priserna på trävaror, inte minst vad gäller sågad gran.

Förutom överutbud tyngs trävarupriset av en försvagad byggkonjunktur på många håll i världen, inte minst på den för svensk skogsindustri så viktiga brittiska marknaden.

Brittiskt överutbud

Storbritannien är dessutom ett av länderna med ett extremt stort överutbud efter den lageruppbyggnad som ägde rum inför den 29 mars, som länge såg ut att bli den så kallade brexitdagen när britterna skulle lämna EU.

Fakta: Miljarder utbetalt i försäkringsbelopp

Stormen Gudrun 2005 kostade 2,2 miljarder kronor i form av utbetalda försäkringsbelopp för Länsförsäkringar. De 14 åren som har gått sedan dess har präglats av en lång rad stora skogsskador.

Årtal Skada Utbetalda belopp, miljoner kronor

2005 Stormen Gudrun 2 200

2007 Stormen Per 240

2011 Stormen Berit 80

2013 Stormarna Ivar, Hilde, Sven, Simone 280

2014 Salabranden 330

2015 Stormen Gorm 100

2018 Torka, brand och granbarksborr 230

Skogsskadeförsäkringar går även att köpa av Dina Försäkringar, Folksam, If och Moderna försäkringar.

Källa: Danske Bank/Länsförsäkringar

”Många svenska sågverk har en väldigt stor exponering på framförallt England, vilket gör att man måste placera sina varor någon annanstans samtidigt som Europa badar i timmer”, skriver Danske Bank i den senaste upplagan av rapporten Skog & Ekonomi.

Insektangrepp problem

Den europeiska marknaden har överutbud på virke efter stora problem med insektsangrepp på gran, vilket bland annat syns i stora prisfall i länder som Österrike och Tyskland. Det handlar enligt Freij sammanlagt om upp emot 100 miljoner kubikmeter insektsskadat virke i Centraleuropa, som driver på utvecklingen.

Kina en besvikelse

Samtidigt har den kinesiska marknaden, där ryska och kanadensiska leverantörer dominerar stort, varit en stor besvikelse för den svenska trävarubranschen. Sveriges andel av Kinas trävaruimport ligger på drygt 2 procent, vilket kan jämföras med Rysslands dryga 60 procent och en knappt 20-procentig andel för Kanada.

– Det har inte blivit den utveckling man hoppades på, säger Freij.

Dämpar nedgång

Kronans försvagning mot dollarn och euron, ned med cirka 11 respektive 5 procent hittills i år, är en krockkudde.

– Skogsbolagen har ett stort kronberoende. Men just nu känns det inte som draghjälp utan som en dämpning av nedgången, säger Freij.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen