Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 10 oktober 2018

Skogsbilvägarna i Götaland ska kartläggas

Med start i höst och under fem år framåt ska alla skogsbilvägar i Götaland inventeras.

 Det är viktigt att informationen om skogsbilvägar är aktuell, för effektivitet och säkerhets skull.
Det är viktigt att informationen om skogsbilvägar är aktuell, för effektivitet och säkerhets skull. FOTO: Gunnar Larsson

Alla skogsbilvägar i Götaland ska inventeras. Senast det skedde var på 1990-talet och informationen är i många fall inaktuella eller felaktig, vilket leder till problem för de som använder vägarna, skriver VMF Syd i ett pressmeddelande.

Branschstandard

Det är VMF Syd som ska göra kartläggningen. Det är ett serviceföretag inom skogsnäringen inriktat på mätning av skogsråvara. Företaget drivs i form av en ekonomisk förening och ägs gemensamt av säljare och köpare av skogsråvara.

Inventeringen ska göras utifrån en branschstandard som ska beskriva vägens framkomlighet, vändmöjlighet och bärighet.

Viktigt för säkerhet

Att informationen om skogsbilvägar är korrekt är viktigt för att virkestransporter ska kunna fortlöpa effektivt och säkert. I dag finns informationen samlad i en nationell databas hos Trafikverket och används av åkerier och inköpsorganisationer för virkestransporter från skogen till industrin.

Pågår fem år

Kartläggningen ska börja under hösten och beräknas hålla på under fem år och initiativtagarna är Bergs Timber, Derome, Holmen, JGA, Moelven, Sveaskog, Sydved, Södra och Vida.

Relaterade artiklar

Till toppen