Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 24 mars 2017

Skogsaktivist och tjänsteman på samma gång

En person som presenteras som "Sveriges kanske mest kända skogsaktivist" arbetar samtidigt som artinventerare åt Länsstyrelsen i Dalarna. Land Lantbruks granskning av tjänstemännens privata intressen fortsätter.

Rickard Axdorff är ordförande i Naturbrukarna Sverige som förra året gjorde en JO-anmälan om Länsstyrelsen Dalarnas hantering av Sebastian Kirppu.
Bild 1/4Rickard Axdorff är ordförande i Naturbrukarna Sverige som förra året gjorde en JO-anmälan om Länsstyrelsen Dalarnas hantering av Sebastian Kirppu. FOTO: Privat
Karin Perers är ordförande i Mellanskog och menar att Sebastian Kirppu använder sin yrkesidentitet till att få uppdrag i sin ideella verksamhet.
Bild 2/4Karin Perers är ordförande i Mellanskog och menar att Sebastian Kirppu använder sin yrkesidentitet till att få uppdrag i sin ideella verksamhet. FOTO: Trons
Bild 3/4 FOTO: ISTOCK
Bild 4/4 FOTO: Mostphotos

Det är i oktober 2015 och ett 20-tal personer har samlats i Stjärnsund utanför Hedemora för att lyssna till Sebastian Kirppu och hans kurs i skogsaktivism. Han ska gå igenom de lagar som gäller och hur de kan användas för att stoppa avverkningar.

Dagen inleds med att Sebastian Kirppu presenterar sig som anställd på Länsstyrelsen Dalarna där han tjänstgör som artinventerare på naturvårdsavdelningen.

"Mellanskog värsta aktören"

Under föredraget som följer kommer enligt uppgift påståenden som "Skogsstyrelsen jobbar åt skogsindustrin" och "Mellanskog är den värsta aktören i området". Sebastian Kirppu kallar skogsbruk för "en virkesåker" och menar att "justa markägare vågar inte säga något".

Sebastian Kirppus tydliga ställningstagande parat med hans ämbetsmannaroll har väckt starka känslor bland skogsfolk i framför allt Dalarna. "För skogsbrukare är det naturligtvis hopplöst att veta om det är en tjänsteman från myndigheten eller en miljöaktivist som inventerar deras skogsmark", skriver föreningen Naturbrukarna Sverige i sin JO-anmälan från hösten 2016.

Flitig debattör

Arbetsgivaren har vid två tillfällen ifrågasatt om inte Sebastian Kirppus privata agerande kan skada förtroendet för hans tjänsteutövning. Han ombeds lämna en fullständig lista om vad han egentligen håller på med när han inte är på jobbet. Det kan konstateras att Sebastian Kirppu bland annat är en flitig föredragshållare och debattör.

Länsstyrelsen granskade honom utifrån Lagen om offentlig anställning och inledde samtal med fackförbundet ST om framtiden för Sebastian Kirppu. I september 2016 kom beskedet att inga vidare åtgärder skulle vidtas så länge han är tydlig med i vilken egenskap han uttalar sig.

Medverkade i "Mitt i naturen"

Sebastian Kirppus medverkan i tv-programmet "Mitt i naturen" i december förra året fick Södras ordförande Lena Ek att gå i taket, även om hennes kritik i första hand riktade sig mot programledaren Anders Lundins bristande faktaunderlag. Sebastian Kirppu, även då med epitetet skogsbiolog, har på senare tid också varit involverad i flera tidningsdebatter med Mellanskogs ordförande Karin Perers.

– När man använder sin yrkesidentitet till att få uppdrag i sin ideella verksamhet uppstår en glidning som är diskutabel. Min bild av Sebastian Kirppu är att han inte balanserar skogsvårdslagens jämställda två mål, alltså skogsbruk och miljövård, säger Karin Perers.

Spökskrev motion

I en av sina andra roller, ledamot av Svenska kyrkans stiftsfullmäktige i Västerås, var hon med och fattade beslut om en motion från kyrkopolitiska gruppen Posk rörande förändringar av stiftets skogsbruksmetoder. Motionen visade sig vara spökskriven av just Sebastian Kirppu vilket motionären berättade öppet under fullmäktigedebatten.

– Genom att det finns otydligheter i lagstiftningen, till exempel Artskyddsförordningen, ger det större möjligheter för den enskilde tjänstemannen att tolka saker på annat sätt än vad som har varit statens avsikt, säger Karin Perers.

"Tacksamma att vi gjorde anmälan"

Den anmälan som gjordes angående Länsstyrelsen Dalarnas hantering av fallet Sebastian Kirppu föranledde ingen åtgärd eller något uttalande från JOs sida. Rickard Axdorff, ordförande i Naturbrukarna Sverige, har svårt att se ett tydligare fall av hur en sidoverksamhet kan påverka förtroendet för en tjänsteman.

– Det har ringt ganska många från området i fråga och varit tacksamma för att vi gjorde anmälan eftersom de själva är rädda för repressalier. Länsstyrelsen är en myndighet som ska se till att lagar och regler efterlevs och ändå genar man själv, säger Rickard Axdorff.

Detta är ett utdrag ur en längre artikelserie om jäviga tjänstemän. Läs hela texten och se mer av granskningen i Land Lantbruk nr 13.

LÄS MER: Älvräddare och tjänsteman samtidigt

TIPSA OSS

Har du upplevt att tjänstemäns privata åsikter påverkar deras arbete? Tipsa Land Lantbruks redaktion om fler fall.

E-post: red@landlantbruk.se

Tel: 08-588 365 20

Relaterade artiklar

Till toppen