Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 1 april 2018

Skogsägare vill fortsätta skjuta av älgar

Älgstammen är för hög och måste ner till sex älgar per 1 000 hektar. Det är både skogsägare och jägare mellan Tidaholm och Falköping överens om. Men när Ulf Rudmarker vid samrådsmötet krävde fortsatt hög avskjutning fick han inte medhåll av jägarna.

 Ulf Rudmarker (till höger) ville att älgavskjutningen skulle fortsätta på en hög nivå. Men på samrådsmötet blev det en kompromiss på 98 älgar.
Ulf Rudmarker (till höger) ville att älgavskjutningen skulle fortsätta på en hög nivå. Men på samrådsmötet blev det en kompromiss på 98 älgar. FOTO: Henrik Dammberg

Betesskadorna på tall, löv och även gran är mycket omfattande i det älgtäta området i norra Västergötland. Därför krävde skogsägarna ifjol att jägarna skulle öka avskjutningen av älg.

Så blev det också. Platåbergens älgskötselområde fällde 83 älgar förra säsongen men har i höst och vinter skjutit 114 älgar. Redan vid årsskiftet var jakten över, trots att jakttiden sträckte sig till sista februari.

Nyligen fattade älgskötselområdets styrelse beslut om att minska avskjutningen till 98 älgar till nästa säsong. Det är skogsägaren Ulf Rudmarker kritisk till.

– Jag anser att vi hade behövt ligga kvar på den högre nivån. Vi har fortfarande väldigt mycket älg. Betestrycket är oacceptabelt ur skogssynpunkt, säger Ulf Rudmarker.

Minska successivt

Han framförde sina åsikter vid ett samrådsmöte nyligen där markägare och älgjägare träffades för att diskutera skadeläget. Det beslut som sen fattades var att fortsätta minska älgstammen, men att göra det successivt i tre år.

– Målet är att komma ner till sex älgar per 1000 hektar. Det ska vi nå år tre. Men vi måste vara lite försiktiga, för det är lätt att överskjuta, säger Rolf Gustavsson, ordförande för Platåbergens älgskötselområde.

Följer förvaltningsverktyg

Att älgkvoten var fylld så tidigt på säsongen beror på att styrelsen uppmanade jägarna till tidig jakt för att snabbt decimera vinterstammen, menar han. Och idén om en lägre minskningstakt fördelad över en treårig skötselplan kommer från länsstyrelsen.

– Så uppfattar vi andemeningen i länsstyrelsens långsiktiga förvaltning, och vi följer förvaltningsverktyget Älgfrode. säger Rolf Gustavsson.

Oklart hur stor population

Älgskötselområdet har möjlighet att öka avskjutningen med 10 procent utan att behöva ansöka om tillstånd för det. Enligt ordföranden skulle den frågan kunna bli aktuell i mitten av november, när älgjakten pågått ett tag och jägarna fått en klarare bild av älgstammens storlek.

En svårighet är att ingen vet exakt hur stor älgpopulationen är just nu.

– Det är för tidigt att säga vilken effekt den senaste jakten haft på älgstammen. Vi märker först i april om vinterfodret räcker, säger Mikael Hallin, LRFs kommunrepresentant i Tidaholm, som också närvarade vid mötet.

”Gammaldags tilldelning”

Traktens älgar är ojämnt fördelade med särskild koncentration till platser där det odlas potatis. Därför har skötselområdet infört så kallad avlysningsjakt. Den innebär att en pott av älgtilldelningen sparas och delas ut till de jaktlag som har extra många älgar efter den 15 november.

– Det gamla systemet med älgtilldelning per hektar har blivit gammaldags. Älgarna söker sig till platser där maten finns, och det är där som älgarna också ska skjutas, säger Ulf Rudmarker.

Relaterade artiklar

Till toppen