Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 17 september 2016

Skogsägare oroade – EU kan få makt över avverkningen

Hur mycket skog som får avverkas i ett land ska kunna bestämmas av EU-kommissionen. Det är ett förslag om markanvändningen i EU, LULUCF, som är ute på remiss och LRF Skogsägarna är mycket oroliga för att förslaget ska vinna gehör.

Bild 1/4 FOTO: Rolf Segerstedt
Lennart Ackzell, LRF Skogsägarna.
Bild 2/4Lennart Ackzell, LRF Skogsägarna. FOTO: Ann Lindén
Bild 3/4 FOTO: Pär Fornling
Bild 4/4 FOTO: Rolf Segerstedt

– Vi jobbar hårt med att berätta om vad ett sådant beslut skulle innebära för det svenska skogsbruket. Den här veckan har vi träffat miljödepartementet och vi har även fått stöd i vårt arbete från Skogsindustrierna, SLU och Skogsstyrelsen, säger Lennart Ackzell, internationell samordnare på LRF Skogsägarna.

Kommissionens förslag har sitt ursprung i klimatkonventionens Kyoto protokoll om utsläppsminskningar som inte blev förlängt i Paris 2015. För EUs del handlar det om ett gemensamt åtagande om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent till år 2030 i jämförelse med 1990.

Skogliga referensnivåer

Det är i det förslaget som kommissionen föreslår att skogsbrukets utsläpp eller upptag ska jämföras med ett framåtriktat riktmärke, kallat skogliga referensnivåer. De skogliga referensnivåerna anger hur mycket som kan avverkas i framtiden utan att det rapporteras som utsläpp.

– Referensnivån är i princip ett avverkningstak. Varje land ska ha sin referensnivå som anger hur många kubikmeter per år som får avverkas. Finland och Sverige som inte avverkar den årliga tillväxten vill kunna öka vår avverkning i stället, säger Lennart Ackzell.

Fokus på mindre avverkning

LRF Skogsägarna menar att LULUCF-förslaget inte ger incitament för att använda så mycket produkter som möjligt från skogen för att motverka klimatförändringarna och minska fossilberoendet. Tvärtom fokuserar förslaget på att minska avverkningen.

– Hur har man tänkt att man ska meddela vilka som får avverka skog så att man inte överstiger riktvärdet, säger Lennart Ackzell.

Nationell bestämmanderätt

Det finns också ett förslag på hur referensnivåerna ska fastställas. Det är Europeiska miljömyndigheten (European environmental agency) i Köpenhamn, enligt LRF Skogsägarna kända för att gå miljörörelsens ärenden, som ska bistå EU-kommissionen avseende referensnivåerna.

– Ett bättre sätt att komma åt avskogning skulle i stället kunna vara att jämföra den årliga tillväxten med avverkning för att på så vis komma fram till ett värde för uthålligt skogsbruk. Men en politisk bestämd referensnivå där EU-kommissionen har det slutliga avgörandet är långt ifrån de EU-principer om proportionalitet, subsidiaritet och att medlemsstaterna har nationell bestämmanderätt över sitt skogsbruk, säger Lennart Ackzell.

Relaterade artiklar

Till toppen