Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 24 juni 2019

LRF: ”Det var ett viktigt beslut”

Stärk äganderätten i grundlagen, kräver den forna alliansen och SD i riksdagen. LRF Skogsägarna välkomnar beskedet, men ser samtidigt en risk att redan givna löften blockeras.

 Magnus Kindbom, chef för LRF Skogsägarna, ser risken att åtgärder för att stärka skogsägares rättigheter försenas.
Magnus Kindbom, chef för LRF Skogsägarna, ser risken att åtgärder för att stärka skogsägares rättigheter försenas. FOTO: LRF

Nyligen i riksdagen valde C och L att liera sig med de gamla alliansvännerna M och KD i riksdagens omröstning om äganderätten. Med uppbackning från SD kunde en riksdagsmajoritet uppmana regeringen att låta en parlamentarisk utredning göra en översyn av äganderätten i grundlagen. Detta trots att flera åtgärder för att bland annat stärka skogsägares äganderätt finns med i januariöverenskommelsen mellan C, L, S och MP.

Sven-Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna, anser att beslutet är viktigt inför nästa val och det som händer efter det.

– Det var ett viktigt beslut för att långsiktigt säkra äganderätten genom ett starkare egendomsskydd i grundlagen. Att en så stor majoritet i riksdagen både ser och vill åtgärda de problem med äganderätten som vi från LRF Skogsägarna pekat på är värdefullt för Sveriges skogsägare. Särskilt betydelsefullt är uttalandet om att en stark äganderätt och en stor rådighet för markägarna är grunden för långsiktig naturresursförvaltning och omställningen till ett mer hållbart samhälle, säger Sven-Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna.

Kortsiktigt ser Sven-Erik Hammar vikten av att sittande regering genomför de åtgärder som överenskommits med centerpartiet och liberalerna i Januariavtalet.

Åtgärder kan blockeras

LRF Skogsägarnas chef Magnus Kindbom säger att han ser en möjlig risk att redan utlovade åtgärder för att stärka skogsägarnas äganderätt bromsas upp i en större utredning.

– Vi känner en viss oro att detta under en längre tid riskerar att blockera andra viktiga åtgärder inom till exempel skogsvårdslagen, i avvaktan på denna större äganderättsutredning.

Riksdagsbeslutet var väntat efter att de borgerliga partierna nyligen enats i konstitutionsutskottet, KU.

Spricka i fyrpartiuppgörelsen

Riksdagsbeslutet på tisdagen var väntat efter att de borgerliga partierna nyligen enats i konstitutionsutskottet, KU. Men i KU var agerandet från C och L desto mer överraskande och blottar en liten spricka i fyrpartiuppgörelsen med regeringen. Inte minst på skogens område var C där pådrivande i att stärka skogsägares rätt till kompensation för skog som inte får avverkas, vilket även S och MP ställde upp på. En bredare översyn av grundlagen motsätter sig däremot regeringspartierna och V.

Efterlyser tydliga besked

Att de redan utlovade åtgärderna just för skogen inte försenas av en mer omfattande översyn måste därför göras tydligt, enligt Magnus Kindbom.

Under riksdagsdebatten om äganderätten framhöll moderaternas landsbygdspolitiske talesperson John Widegren hur viktig denna är för de gröna näringarna. Uppmaningen från riksdagsmajoriteten att tillsätta en parlamentarisk kommitté hälsade Widegren som ett jättebra steg på vägen.

Äganderätten urholkas

– Tyvärr är grundlagsskyddet av äganderätten inte tillräcklig stark i dag. Många människor i de gröna näringarna upplever att äganderätten urholkas mer och mer och att de begränsas i sitt verkande, sade Widegren.

LÄS MER: Äganderätt test för fyrpartisamarbetetLÄS MER: Äganderätten stärkt i januariöverenskommelsen

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen