Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 18 oktober 2019

Skogsägare kan gå miste om miljoner i brandstöd

Branddrabbade skogsägare riskerar att missa miljoner i stödpengar. Tiden för ansökan rinner ut den förste november och många är långt ifrån klara.

 Pär Hammarlund drabbades av skogsbränderna under sommaren 2018. Nu riskerar han förlora de stödpengar som regeringen beslutade om i början på 2019. 
Pär Hammarlund drabbades av skogsbränderna under sommaren 2018. Nu riskerar han förlora de stödpengar som regeringen beslutade om i början på 2019.  FOTO: Torbjörn Esping

De skogsägare som drabbades av bränderna 2018 i Gävleborgs län, Jämtlands län och Dalarnas län har rätt att söka brandstöd. Regeringen beslutade bland annat att ge 44 miljoner kronor i ett brandstöd som ger 20 kronor extra per fastkubikmeter för timmer och 50 kronor extra per fastkubikmeter för bränsleveden.

Men för att få stöden måste brandvirket vara avverkat och inmätt vid bilväg och ansökan vara inne före den 1 november. Det är flera hundra branddrabbade skogsägare och bara ett drygt 30-tal har hunnit ansöka om stöd. Nu har LRF Skogsägarna skrivit till regeringen och begärt förlängning av ansökningstiden.

– Det är lite brådskande. Vi har fått signaler från olika aktörer att många skogsägare inte kommer att hinna, säger Magnus Kindbom, skogsdirektör på LRF Skogsägarna. 

Magnus Kindbom menar att fördröjningen i brandområdena dels har berott på brist på avverkningsresurser och dels på att flera skogsägare väntar på besked från Naturvårdsverket när det gäller reservatsbildning.

– Det är processer som skogsägarna inte har kunnat påverka själva. Det är särskilt olyckligt om skogsägare som håller på med en reservatsprocess blir drabbade. Det skulle skicka fel signaler. 

Pär Hammarlund äger en skogsfastighet på 204 hektar utanför Ljusdal. Nära 160 hektar brandskadades.

– Jag har tagit ned över 10 000 fastkubikmeter, men det är säkert minst 2 000 – 3000 kubikmeter med bränsleved som står kvar. De kommer jag inte att hinna ta ned innan den 1 november. Sveaskog valde att inte slutföra uppdraget de hade tagit på sig och beslutade att inte prioritera avverkning i brandskog just nu. 

Det gör att stödansökan riskerar att inte komma in i tid och Pär Hammarlund kan gå miste om 200 000 kronor för timret och minst 150 000 kronor för bränsleveden. Han påpekar att även med stödet kommer bränsleveden bli en förlustaffär. Han är också kritisk till ansökningsprocessen.

– Det ska ansökas på ett enda papper som ska skickas med post. Och det kan ta många dagar. Det hade varit bättre om det gick att ansöka på nätet. Det hade varit ännu bättre om den brandskadade skogen som är kvar hade laserskannats. Då kunde man få sitt stöd utifrån den mätningen och göra avverkningen när det blir ett bättre pris på bränsleveden. 

LRF Skogsägarna vill att regeringen förlänger stödperioden till den 31 augusti 2020 och att ansökningarna ska vara inne senast den 1 juni 2020. 

– Vi välkomnade beslutet om stöd efter bränderna och nu hoppas vi att regeringen har en liknade positiv syn på det här. Men vi har inte fått något svar än, säger Magnus Kindbom. 

LÄS MER: Få skogsägare har sökt brandstödLÄS MER: 72 miljoner på väg ut till branddrabbade skogsägare

FAKTA: Skogsbränderna 2018

– Under juli 2018 drabbades Gävleborgs län, Jämtlands län och Dalarnas län av stora och svårsläckta skogsbränder. Regeringen beslutade 7 februari 2019 om stöd till åtgärder i förordningen SFS 2019:12. Förordningen upphör att gälla vid utgången av december 2019. 

– Totalt fick skogsbruket 72 miljoner kronor i stöd varav 44 miljoner ska gå till skogsägare för ökande kostnader i samband med avverkning och transport av brandskadat virke. Ersättningen är 20 kronor per fastkubikmeter för timmer och 50 kronor per fastkubikmeter för energived. 

– 15 miljoner ska gå till förbättring av vägnätet, 10 miljoner till lagring och hantering av brandvirke på industri och 3 miljoner till ny utmärkning av fastighetsgränser.

Källa: Skogsstyrelsen och Näringsdepartementet

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen