Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 19 februari 2019

Skogsägare går miste om miljoner

I fjol blev ett 50-tal skogsägare utan ersättning när Skogsstyrelsen drog i handbromsen i områdesskyddsarbetet. Nu väljer myndigheten att frysa även hela årets budget tills vidare.

 Skogsägare blir utan pengar när Skogsstyrelsen drar i handbromsen i områdesskyddsarbetet.
Skogsägare blir utan pengar när Skogsstyrelsen drar i handbromsen i områdesskyddsarbetet. FOTO: Olandsfokus

Skogsstyrelsen beslutar om formella skydd för skogsmark som biotopskydd och naturvårdsavtal. Under 2018 fattade Skogsstyrelsen beslut om 304 nya områden med biotopskydd som totalt omfattade 1 864 hektar produktiv skogsmark.

318 miljoner

Skogsstyrelsen tecknade också 120 nya naturvårdsavtal på totalt 1 012 hektar produktiv skogsmark. För den skogsmark som skyddades 2018 betalade Skogsstyrelsen en ersättning till markägarna på 318 miljoner kronor, varav 288 miljoner kronor för biotopskydd och 30 miljoner för naturvårdsavtal.

Skogsägare skrev under

Men alla skogsägare hann inte få den ersättning för biotopskydd eller naturvårdsavtal man hade kommit överens om. Ett antal skogsägare valde nämligen att skriva under sina överenskomna avtal med Skogsstyrelsen efter att riksdagen antog M+KD-budgeten i slutet av november. Beslut och avtal som Skogsstyrelsen i sin tur sedan valde att inte skriva under.

Får vänta på pengar

Enligt Skogsstyrelsen handlar det totalt om ungefär 25 ärenden med ett femtiotal skogsägare som nu får vänta på ersättning, totalt cirka 30 miljoner kronor, tills dess att uppehållet hävs.

– Det blev för många helt enkelt. Hade vi skrivit under alla hade vi kraftigt överskridit budgeten för 2018, förklarar Johan Åberg, specialist områdesskydd på Skogsstyrelsens enhet för områdesskydd och ekonomiska stöd.

Fakta: Så förhandlar Skogsstyrelsen fram skyddad skog

1. Ett skyddsvärt skogsområde kan identifieras vid en avverkningsanmälan men även vara känt sedan tidigare. Lika vanligt är att skogsägare uppmärksammar Skogsstyrelsen på att man har skog med höga naturvärden eller att Skogsstyrelsen tar kontakt med skogsägare som har skog med höga naturvärden.

2. Skogsstyrelsen avgränsar i fält det område som är tillräckligt skyddsvärt och som uppfyller de bestämmelser som gäller vid bildande av formellt skydd.

3. Ersättningen som markägaren ska erhålla beräknas.

4. Markägaren och Skogsstyrelsen träffar en överenskommelse om vilken intrångsersättning markägaren ska få vid biotopskydd respektive ersättning för naturvårdsavtal. Markägaren skriver på avtalen först.

5. När Skogsstyrelsen fått tillbaka, den av markägaren undertecknade överenskommelsen om biotopskydd eller naturvårdsavtal, undertecknar Skogsstyrelsen i sin tur överenskommelsen respektive naturvårdsavtalet. Det är nu Skogsstyrelsen tar det formella beslutet om biotopskydd.

6. Ersättningen vid beslut om biotopskydd får markägaren normalt efter sex veckor eftersom beslutet behöver vinna laga kraft. Vid tecknande av naturvårdsavtal får markägaren ersättningen inom tre veckor.

Källa: Skogsstyrelsen

Fryser anslaget för 2019

I 2019 års budget för formellt skydd av skog har Skogsstyrelsen 100 miljoner kronor. De skogsägare som genomgått Skogsstyrelsens hela process för att skydda skog, utom den sista formella påskriften, riskerar att inte heller att få ta del av det här årets pengar eftersom Skogsstyrelsen väljer att frysa hela anslaget på obestämd tid.

– Innan vi vet hur stor del av anslaget som kan komma att behövas för ersättning i de så kallade fjällnära målen kan vi inte själva initiera formellt skydd av skog, säger Johan Åberg.

Överklagade mål

Land Skogsbruk har tidigare berättat om de fjällnära målen där skogsägare i det fjällnära skogsområdet nekats ekonomisk ersättning efter att Skogsstyrelsen nekat avverkningstillstånd på grund av höga naturvärden. Fem mål har nyligen överklagats av Skogsstyrelsen till Mark- och miljööverdomstolen och ytterligare ett 20-tal mål väntar på prövning i mark- och miljödomstolen.

Förtroendet försämras

Enligt bedömare kan prövningen i Mark- och miljööverdomstolen ta mellan ett halvt och ett år innan beslut kommer.

– Jag är bekymrad. Det här är en åtgärd vi aldrig tidigare har gjort och jag förstår om många markägare är besvikna för att det drar ut på tiden och att förtroendet försämras, säger Johan Åberg.

Fakta: Biotopskydd och naturvårdsavtal

Biotopskydd är ett lagstadgat sätt att skydda små områden med stor betydelse för växt- och djurarter. Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan en markägare och Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller en kommun. Syftet med naturvårdsavtalet är att utveckla och bevara naturvärden eller sociala värden.

Källa: Skogsstyrelsen

LÄS MER: LÄS MER: Totalstopp för formellt skydd av skogLÄS MER: Allt om de så kallade fjällnära domarnaLÄS MER: Allt om fjällnära skogen

Relaterade artiklar

Till toppen