Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 11 november 2019

Skogen + Företagande = Landsbygdsutveckling

Receptet för utveckling stavas samverkan mellan stat, region, kommun och företagarna på landsbygden. Det skriver Erik Hjärtfors i sin krönika.

 Erik Hjärtfors, skogsägare och mångbrukare.
Erik Hjärtfors, skogsägare och mångbrukare.

Nyligen besökte jag mångbrukare i Portugal via Leadergruppen Linné i Småland. Vi slussades runt på en mängd spännande studiebesök, allt från en pelletsfabrik till en vindkraftspark i bergen i norra Portugal. Landskapet hade, enligt värdarna som jobbade i kommuner och länsstyrelser, tyvärr planterats med väldigt mycket eukalyptus som nu utgjorde långt mer än hälften av skogsarealen. Drivkraften till detta var det förhållandevis nya massabruket i regionen.

Det är lätt att förstå med riktigt små fastigheter, inga tydliga ekonomiska alternativ eller kunskap om hur skogen och landsbygdsutvecklingen hänger ihop, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Rent ekologiskt är det soprent under eukalyptusträdens kronor, från kanske 50 trädarter till en.

Ungdomen står inte direkt i kö för att ta över och driva vidare odlingen av massaved. De flyttar till städerna. Ekonomiskt är odlingen troligen lite lönsammare än i Sverige per areal. Ungefär som i Sverige på 1980-talet, men den utvecklingskurvan kommer att gå neråt. Resultatet blir utflyttning, låga fastighetspriser och små investeringar.

I tanken förflyttas jag till min småländska skogsbygd med den plötsliga insikten att vi lever i samma verklighet, i uppförsbacke. Med snabbväxande gran på långt mer än hälften av skogsarealen så är utvecklingen ungefär densamma för oss som bor i skogen i Sverige som i Portugal.

Receptet stavas samverkan mellan stat, region, kommun och företagarna på landsbygden. Ingen av dessa aktörer kan göra resan mot en bättre landsbygdsutveckling själv, alla behövs utifrån sina olika roller för att vi ska lyckas. Och tro mig, det är ingen aktör som inte vill se en mer progressiv, innovativ och hållbar utveckling på landsbygden. Vi vet bara inte vad första steget är eller vem som ska ta det.

Alla vill spela med en vinnare och om mångbrukarna är vinnare så kommer övriga samhället att vilja vara med. Min vision är att det inte är skogen i sig som är det gröna guldet, det är mångbrukarna som kan omsätta den till riktigt stora pengar.

Jag har alltid haft en stark framtidstro. Jag tror att hotet från barkborrar, älgar, stormar, torka eller naturvårdslobbyn är temporärt och att vi skogsföretagare och landsbygdsbor har utvecklingen väldigt mycket i egna händer. Det som nu händer i Sverige med framtagande av regionala skogsprogram tror jag verkligen kan bli en stark kraft i framtiden.

Heja oss i skogsbygderna.

Erik Hjärtfors,

Skogsägare och mångbrukare

Relaterade artiklar

Till toppen