Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 28 april 2018

”Skogen behöver brukas mer”

LRF Skogsägarna och skogsägarföreningarna vill ha mer principdiskussioner om äganderätt och skogsbruk. I en principdeklaration inför valet slår de fast tre punkter de vill lyfta i debatten och till politikerna.

 Magnus Kindbom, skogsdirektör, Sven Erik Hammar, ordförande, och Emma Berglund, ansvarig för samhällskontakter på LRF Skogsägarna ska nu arbeta med att föra ut principdeklarationen.
Bild 1/2 Magnus Kindbom, skogsdirektör, Sven Erik Hammar, ordförande, och Emma Berglund, ansvarig för samhällskontakter på LRF Skogsägarna ska nu arbeta med att föra ut principdeklarationen. FOTO: Åsa Nilsson
 Ledamöterna på det extra skogsägartinget den 24 april.
Bild 2/2 Ledamöterna på det extra skogsägartinget den 24 april. FOTO: Åsa Nilsson

LRF Skogsägarna har nyligen hållit ett extra skogsägarting för att diskutera strategierna inför valet. Tinget antog en principdeklaration som nu ska gå ut som en budkavle i landet, och det blir troligen någon form av namninsamling för att visa stöd för landets privata skogsägare.

”Glidning i myndighetsutövningen”

Bakgrunden är den debatt om skogen som pågått det senaste året, men också flera enskilda fall som satt äganderätten och andra principer i svenskt skogsbruk under lupp. I principdeklarationen slås tre ståndpunkter fast som skogsägartinget beskriver som avgörande för att Sveriges skogsägare ska kunna leverera råvaror, arbetstillfällen, tillväxt och bidra till omställning till ett biobaserat samhälle.

Det handlar bland annat om att kommunicera vad äganderätten är och vad den innebär. LRF Skogsägarna anser att det skydd som finns i grundlagen för äganderätten inte används som det ska.

– Vi ser en glidning i en stor del i myndighetsutövningen. Det är inte ett enskilt fall som gräver ut äganderätten utan det är när det blir samlat, det blir en förändring över tid, säger Magnus Kindbom, skogsdirektör på LRF Skogsägarna.

Vill prata principer

Den andra punkten handlar om principen om frihet under ansvar.

– Vi har en politik som bygger på frihet under ansvar, men det vi möts av från myndigheter är mer av detaljstyrning, där man försöker styra över skogsägare på ett sätt som det inte finns stöd för i lagen, säger Sven Erik Hammar, LRF Skogsägarnas ansvar som också beskriver läget i skogspolitiken, debatten och myndighetsutövningen som en glidning.

– Det här är ett mönster som gör att vi måste prata principer kring det här, säger Sven Erik Hammar.

”Kan inte ställa av mer skog”

Den tredje principen skogsägartinget lyfter fram är att man vill bruka skogen mer, inte mindre, om produkter från skogen ska kunna vara en bidragande del i omställningen till mer fossilfritt.

– Vi kan inte fortsätta att ställa av mer skog nu. Med det inte sagt att vi ska sänka miljöambitionerna, men vi kan inte heller fortsätta att öka arealen som tas ur bruk som vi gjort hittills, säger Sven Erik Hammar.

FAKTA: Skogsägarnas tre ståndpunkter

I sin principdeklaration inför valet lyfter skogsägartinget tre punkter.

1. En stark äganderätt ger ett starkt samhälle. ”…en förutsättning för demokratin, rättssaten och en fungerande marknadsekonomi.”

2. Frihet under ansvar ger ett hållbart skogsbruk. ”…bygger på tilltron till skogsägarnas vilja och förmåga att fatta ansvarsfulla beslut, till gagn för såväl det egna skogsägandet som för samhället.”

3. Brukad skog ger en hållbar utveckling. ”Skogen har en nyckelroll i att klara klimatomställningen och behöver brukas mer.”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen