Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 23 juni 2019

Skattedom seger för skogsägarna

Efter ett nytt avgörande i Skatterättsnämnden kan det bli enklare att lämna skogsfastigheter i gåva eller arv.

En seger för skogsägarna, tycker LRF.

 Andreas Persson och Johan Persson.
Andreas Persson och Johan Persson. FOTO: privat

– Bra, det betyder ju att vi kan fortsätta sköta skogen på bästa sätt på lång sikt. Och vi tänker långsiktigt, säger skogsägaren Johan Persson.

Johan Persson hoppas kunna ta över sin pappas skog tillsammans med sin bror. Fastigheten har varit i släktens ägo i många generationer. Men kan en skogsägare fritt föra över sin skog med fordringar och skattekrav till sina barn? Den frågan tog Skatterättsnämnden upp nyligen.

Vill överlåta till sönerna

Johan Perssons pappa har en skogsfastighet i Hälsingland. Pappan träffade två avtal om avverkningsrätt med Holmen och Mellanskog 2008. Han fick en del betalt direkt, men har, helt enligt reglerna för betalningsplan, ännu fordringar på drygt 500 000 kronor.

Pappans hälsa har också med tiden blivit sämre och han vill överlåta hela skogsföretaget – skogsfastigheten, kontanter, fordringar, lager och inventarier till sina barn. Tanken är att skogsägarens två söner, som börjat ta över allt mer av arbetet på gården, ska få hela skogsföretaget som gåva.

Fakta: Två avtal

Skogsägaren träffade 2008 två avtal om upplåtelse av avverkningsrätt.

Det första avtalet uppgick till 132 000 kr. 100 000 betalades ut. Fordran är på 32 000 kr.

Det andra avtalet gällde 642 000 kr. Skogen avverkades. 140 000 betalades ut. Fordran är på 501 000.

Tillsammans uppgår de obeskattade fordringarna till 533 000 kr.

Ville beskatta pappan

Fordringarna är inte beskattade. Tanken är att Johan och hans bror ska kunna ta ut fordringarna så småningom, och använda pengarna till att rusta upp en skogsväg, plantera skog, reparera en fastighet, och kanske samtidigt betala skatten. Möjligen kan de kvitta investeringarna mot skatten.

Men Skatteverket sa stopp och hävdade att man inte kan flytta en skatteskuld från en person till en annan. Verket ville beskatta sönernas pappa, inte sönerna när de väl fått ta över och fått betalt för sina fordringar så småningom.

 Urban Rydin, skattechef LRF Konsult
Urban Rydin, skattechef LRF Konsult FOTO: LRF Konsult

”En seger för skogsägarna”

Bakvänt, tycker LRF, och drev frågan som ett principiellt viktigt näringspolitiskt mål, och vann.

– Det finns inget i lagen som förhindrar en sådan här transaktion och det höll ju Skatterättsnämnden med om också, säger LRF:s skatteexpert Urban Rydin, som är nöjd med att domen ger flexibilitet.

– En seger för skogsägarna, säger han.

Fick medhåll

Det står i lagen att det är den ”som har rätt till” en fordran som ska beskattas. Den formuleringen kan inte anses hindra att skattskyldigheten tas över av någon annan, snarare tvärtom, tycker Urban Rydin, och fick medhåll av Skatterättsnämnden.

Kommer underlätta

Skatteverket har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen kan dock avböja att ta upp målet. I så fall börjar de nya reglerna gälla och arv och gåva blir enklare att överföra.

– Det här kommer av allt att döma att underlätta generationsskiften betydligt, säger Urban Rydin.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen