Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 29 juni 2019

Skarptandad barkborre orsakar första skadorna i Halland

Varberg

För första gången har skarptandad barkborre orsakat skador på tall i Halland. Hos Stefan Bengtsson upptäcktes angreppet under pågående avverkning.

– Det känns obehagligt om de etablerar sig, säger han.

 Skarptandade barkborrar i fullt födosöksgnag.
Skarptandade barkborrar i fullt födosöksgnag. FOTO: Anders Hejnebo
 Stefan Bengtsson har fått skador från skarptandad barkborre i sin skog i Halland. Ett skadedjur som är ovanligt så långt söderut.
Stefan Bengtsson har fått skador från skarptandad barkborre i sin skog i Halland. Ett skadedjur som är ovanligt så långt söderut. FOTO: HJAERTA

Fastigheten ligger två mil öster om Varberg, några kilometer utanför Skällinge. Fram tills nyligen trodde man att den skarptandade barkborren var i stort sett utrotad så här långt söder ut.

Några skador på produktionsskog har tidigare inte rapporterats i området. I Sverige förekommer den bara i begränsad omfattning i naturskog norr om Dalälven.

Reagerade på virket

Det var skördarföraren som reagerade på blånat virke. I ett skifte på 3,5 hektar blandskog som slutavverkades upptäckte han en fläck med 40-50 angripna tallar.

– Till en början visste vi inte vad det var. Jag vände mig till Södra och fick snabbt svar från min inspektor att de anade att det var skarptandad barkborre. Men samtidigt var de tveksamma eftersom den är väldigt sällsynt här nere, säger Stefan Bengtsson.

Fakta

Namn: Stefan Bengtsson.

Bor: Skällinge.

Gör: Transportledare på åkeri och ordförande i Hushållningssällskapet Halland.

Skogsareal: 50 hektar, varav 65 procent gran, 30 procent björk med lite inblandning av tall samt ett alkärr på 3 hektar, som upplåtits som biotop.

Skogsstyrelsen kontaktades och Stefan Bengtsson fick bekräftat att det var den ovanliga skadegöraren som upptäckts.

– För min del blev den ekonomiska skadan försumbar. Det kanske handlar om någon eller några tusenlappar. Det är värre att veta att den finns där, säger han.

 Troligen har den skarptandade barkborren funnits i området, men i så begränsad omfattning att den inte har skadat produktionsskog.
Troligen har den skarptandade barkborren funnits i området, men i så begränsad omfattning att den inte har skadat produktionsskog.

Vaksam

Stefan Bengtsson bor inne i Skällinge samhälle. Skogen på 50 hektar tillhörde en släktgård på hustrun Susannes sida. Makarna köpte loss skogsmarken i april 2016.

Större åtgärder sköts av Södra, men Stefan Bengtsson planterar, röjer och plockar själv ut lite ved. Efter höstens obehagliga överraskning är han vaksam. I ett skifte med gammal gran, som angränsar till det drabbade området, finns 10-15 tallar.

– Några av dem har också sett lite ledsna ut under vintern, så jag håller verkligen ögonen på dem.

Svårt att upptäcka

Eftersom den skarptandade barkborren angriper glansbarken uppe i kronan kan det vara svårt att från marken se om ett träd är ansatt eller inte.

– När man väl har fällt de här träden ser man att barren är gulare, lite glesare och ser tröttare ut. Men åtminstone med min ringa erfarenhet är det omöjligt att bedöma från marken om det är ett angrepp av skarptandad barkborre eller om det är torkan som gjort att de ser hängiga ut, säger Stefan Bengtsson.

 Kronan på en angripen tall i ett blandbestånd i Halland.
Kronan på en angripen tall i ett blandbestånd i Halland. FOTO: Anders Hejnebo

Efter förra sommarens extrema torka konstaterades ett tiotal angrepp av skarptandad barkborre i Halland, ofta mellan 5-20 träd och samtliga torkstressade.

Inte lika aggressiv

– En granbarkborre kan döda träd som är fullt vitala, men en skarptandad barkborre behöver hjälp av att vitaliteten är nedsatt. Den är inte lika aggressiv som granbarkborren, utan mer sekundär, säger skogskonsulent Anders Hejnebo, Skogsstyrelsen, Hallands distrikt.

De drabbade markägarna i Halland har avverkat för att rädda virkesvärdet.

– Blånaden drabbar bara den övre delen. Man får ut två prima stockar nedtill, säger Anders Hejnebo.

 Anders Hejnebo, Skogsstyrelsen, tror att den skarptandade barkborren hela tiden har funnits i Halland, trots att den rödlistats som ”nära hotad”.
Anders Hejnebo, Skogsstyrelsen, tror att den skarptandade barkborren hela tiden har funnits i Halland, trots att den rödlistats som ”nära hotad”. FOTO: Privat

Begränsad omfattning

Det är över tio mil mellan det nordligaste och det sydligaste angreppet i Halland. Enligt Anders Hejnebo har den skarptandade barkborren inte plötsligt flugit in från norra Sverige, utan har troligen funnits i området, men i så begränsad omfattning att den inte har skadat produktionsskog.

– Min bedömning är att den finns spridd i landskapet på lite lagom nivå vanligtvis: i hyggesavfall, i träd på hällmark som ingen brukar, i impediment och är kanske med och dödar frötallar. Men eftersom den inte har någon egentlig skoglig betydelse är det ingen som tittar efter den, säger han.

Dålig kombination

Om det blir ännu en torr sommar tror han inte att den skarptandade barkborren är det största problemet i Halland.

– Jag är framför allt bekymrad över granbarkborren och att vi har massor av gran på olämplig mark. Det är en väldigt dålig kombination.

LÄS MER: Granbarkborren gav fördubblade avverkningsanmälning

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen