Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 13 juli 2019

Skåne fick mest skogsstöd i Sverige

Under 2018 delade Skogsstyrelsen ut drygt 38 miljoner kronor i skogsstöd. Skåne fick överlägset mest totalt sett, men Dalarna fick mest miljöstöd.

Inom skogsbranschen finns i huvudsak tre stöd som betalas ut till skogsägare. Stödet ”Skogens miljövärden” och stöd till naturvårds- och kulturvårdsåtgärder i skogen (Nokås) är stöd till åtgärder som ska stärka natur- och kulturvärden, till exempel att gallra fram lövrik skog. Det finns också ett större stöd för ädellövsskogsbruk. 

Ädellöv

Skåne är det län där skogsägarna fått överlägset mest stödpengar 2018, sammanlagt drygt 9,5 miljoner kronor. Av dessa är närmare 9 miljoner kronor stöd till ädellövskogsbruk.

– Det stödet infördes för att stödja föryngringen av den befintliga ädellövsskogen, säger Anders Frisk, processförvaltare och stödspecialist på Skogsstyrelsen.

På sjuttiotalet infördes lagar som förbjöd omvandling av ädellövskogsmark till annan skog. Då införde man också ett stöd till de skogsägare som hade lövskogar för att hjälpa dem i processen att ha kvar ädellövskog.  

Stöd för miljövärden

Ett annat stöd heter ”Skogens miljövärden” och är en del i EU:s landsbygdsprogram. Där kan skogsägare få fasta ersättningar för olika miljöåtgärder per hektar. Det är oftast olika naturvårdande gallringar där man som exempel kan få 9 000 kronor per hektar. Mer avancerade åtgärder som att skapa våtmarker i skog kan ge 15 000 kronor per hektar i stöd.

– Det ska beslutas om en ny programperiod från 2021, så vi vet ännu inte om det blir nya pengar. 

Nationellt stöd

Nokåsstödet har funnits i många år och är ett nationellt stöd med bara svenska pengar. 

– Där ger vi stöd till åtgärder som inte passar in i ”Skogens miljövärden”. Det kan vara stöd till att rensa stigar eller att ordna bättre vandringmöjligheter för fisk i vattendrag under, till exempel, en skogsbilväg.

Bidrag till viltstängsel

Inom Nokås kan man också man också få bidrag till att hägna in med eller ta bort viltstängsel. Men om man ska få stöd för inhägnad av en lövskogsplantering måste det vara naturvårdsnytta med planteringen. Det kan inte vara för inhägnad av en hybridlövträdsplantering i produktionsskog.

Nokås ger i de flesta fall 70 procent av verklig kostnad i stöd.

Under 2018 betalade Skogsstyrelsen ut 17,5 miljoner kronor från stödet Skogens miljövärden, 7,4 miljoner kronor i Nokåsstöd och 13,4 miljoner kronor i stöd till ädellövskogsbruk.

LÄS MER: Markägare som drabbats av vattenkraft får ersättning

Relaterade artiklar

Till toppen