Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 12 oktober 2018

Skadad skogsväg ska lagas snabbare

Nu ska det bli enklare för åkerier som kör åt Sveaskog att rapportera in vägskador. Rapporteringen ska ske digitalt och målet är att snabbare komma ut och laga vägen.

 Vägmästarna Fredrik Gustafsson (till vänster) och Ulf Lundqvist i Västerbotten respektive Norrbotten inspekterar skogsvägen i Ekoparken Rosfors.
Vägmästarna Fredrik Gustafsson (till vänster) och Ulf Lundqvist i Västerbotten respektive Norrbotten inspekterar skogsvägen i Ekoparken Rosfors. FOTO: Pressbild

På Sveaskogs marker finns idag mer än 5 000 mil väg. Av dessa är drygt 4 000 mil Sveaskogs egna vägar och samfälligheter där Sveaskog ingår. 2300 mil av dem finns i Norrbotten och Västerbotten.

Med ett tätt vägnät vill Sveaskog skapa en effektivare tillgänglighet till virket vilket minskar transportkostnaderna och därmed också miljöpåverkan.

Rapportera digitalt

I dag ringer åkerierna oftast in till Sveaskogs avverkningsledare för att meddela om vägarnas skick. Nu ska Sveaskog göra det möjligt att rapportera skador även digitalt i samband med när de gör sin slutrapportering av avlägget.

– Vi förnyar hur vi rapporterar återställningsbehov på våra vägar efter avverkning och transport för våra åkerientreprenörer. På så sätt hoppas vi kunna bli effektivare på att komma ut och utföra åtgärder på skadad skogsväg, säger Fredrik Gustavsson, vägmästare vid Sveaskog Västerbotten.

Gynnar miljön

Sveaskog satsar årligen mer än 200 miljoner kronor på att underhålla och anlägga nya vägar. Till grund för beslut om väginvesteringar har Sveaskog en långsiktig vägnätsplan som beskriver behovet och kostnaderna över tid av vägbygge, drift och skötsel av vägarna.

Med fler och bättre skogsbilvägar minskar även terrängtransporterna för skotare som kör virket från avverkningsplatsen till skogsbilväg. Det gynnar miljön eftersom det ger mindre markskador och lägre drivmedelsförbrukning eftersom en lastbil drar mindre diesel än en skotare.

– Vårt fokus är virkestransporter men samtidigt bidrar vi med nytta för allmänheten eftersom våra skogsvägar är öppna för allmänheten, säger Ulf Lundkvist, vägmästare i Norrbotten.

LÄS MER: Skogsbilvägarna i Götaland ska kartläggasLRF Premium: Dyr skogsbilväg ändå lönsam

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen