Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 12 november 2009

Seg skogsindustri fick regeringskritik

Det duger inte längre att bara såga bräder och kokar massa. Jag har varit uppriktigt orolig över hur konservativt skogsindustrin agerat i energiomställningen, säger statssekreterare Ola Alterå.

Han är näringsminister Maud Olofsson närmaste medarbetare. Kritiken levererade han vid en skogspolitisk debatt i Piteå i går på temat ”Vad ska skogen räcka till” . Debatten var ett första försök av Norra Skogsägarna att lyfta skogsfrågor inför valet nästa år. Debattörerna var eniga om att skogen verkligen är både ”trendig” och ”sexig”. Skälet är främst skogens viktiga roll för att tackla klimatförändringarna.

Ola Alterå menade att industrin har stora möjligheter att utveckla nya kemiska produkter, drivmedel och annan energinytta.

– Nu är det inte så trögt längre utan nu märks ett större engagemang från skogsindustrins sida. Jag menar att den kommer att få en allt större betydelse när världen nu ställer om mot mer eko. Med tanke på klimatet är det vi ställs inför utmaningar i sekelperspektiv, centrala för civilisationen, sade Ola Alterå.

Innan dess hade Peter Eriksson, miljöpartiets språkrör, gett uttryck för samma oro.

– Det har inte känts som om svensk skogsindustri är med på banan. Mer energi måste komma från skogen och då bör industrin se den produktionen som ytterligare ett ben att stå på. Det är viktigt att man vågar investera så att svensk råvara förädlas här hemma, sade Peter Eriksson.

Marie S Arvidsson, VD för branschorganet Skogsindustrierna, kommenterade kritiken.

– Nu finns en helt annan helhetssyn. Vi ska utnyttja fibern på bästa sätt och energi är en del av helhetssynen, däremot ska vi inte elda för tidigt. Men mer energi måste fram i balans med miljön och på råvarusidan har vi ju stubbarna, sade hon.

Landets stora skogsägare fick också en släng av Ola Alterås missnöjesslev.
– Sveaskog har gjort en bra insats när man låtit Naturvårdsverket göra reservat av mark som bolaget avsatt av naturvårdsskäl. Marken behålls i bolaget men blir officiellt skyddad. Jag är förvånad över att inte andra stora skogsägare utnyttjat modellen, sa han med udden riktad mot kyrkan och de stora skogsbolagen.

Peter Eriksson hade också visioner för näringen, men menade att än klarar inte skogsbruket att säkra mångfalden.

– Forskningen är entydig att det krävs att mer mark avsätts i reservat, särskilt i södra Sverige. Samtidigt handlar det inte om mer än att över 90 procent av skogsmarken ska kunna brukas för produktion. En del igenväxningsmarker och lite till kan kanske även användas till intensivodling, sa språkröret.

Tomas Mörtsell, ordförande för Norra och dagens värd, tackade och tog emot.

– För mig är Peter Erikssons besked om skogsodling på huvuddelen av marken och även en del intensivodling en stor nyhet, sa han hoppfullt.
Han krävde även att politikerna i framtiden ska ta fram konsekvensanalyser inför beslut som berör skogen. Det kravet fick han stöd för av båda riksdagsledamöterna Karin Åström, s, och Åke Sandström, c.

– När riksdan skulle ta beslut om miljömålet Levande skogar och skydda 900 000 hektar så krävde jag en konsekvensanalys och försenade beslutet, men någon analys blev det tyvärr inte då, berättade Åke Sandström.

Relaterade artiklar

Till toppen