Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 18 april 2012

Sameby får rätt till bete

Många års tvistande mellan Tåssåsens sameby och markägare i byarna Rätan och Klövsjö i Jämtland är nu slut. Renägarna får rätt till bete men blir skyldiga att ersätta renbetesskador på skogen.

Efter många års tvistande i rätten har Tåssåsens sameby och ett flertal markägare i Klövsjö och Rätan i södra Jämtland förlikats, rapporterar Länstidningen i Östersund. Förlikningen innebär att renägarna i Tåssåsens sameby får sedvanerätt till betet på de aktuella fastigheterna men blir skyldiga att ersätta skogsskador som orsakats av ren eller renskötsel.

Markägarnas advokat Leif Andersson säger att man är nöjda med förlikningen:

– Det är bra att ha nått en samförståndslösning med samebyn som kan göra det möjligt att nyttja markerna både för skogsbruk och renbete i framtiden, säger han till Östersunds-Posten.

Förlikningen innebär också att markägarna ska ersätta samebyn med 1,9 miljoner kronor för rättegångskostnaderna.

Den rättsliga tvisten började med att markägarna stämde Tåssåsens sameby och krävde att tingsrätten skulle fastställa att samebyn inte hade rätt till renbete på deras marker.

Relaterade artiklar

Till toppen