Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 4 december 2009

Säkra skogen med riskspridning

Riskspridning är nyckeln till att klara klimatförändringarna i skogsbruket, enligt Skogsstyrelsen. Myndigheten blev nyligen klar med sin klimatpolicy.

Blandskogar, olika trädslag, olika former av gallring och avverkning, förstärkta bilvägar och genomtänkt avverkningsplanering. Så kan man sammanfatta råden till skogsägarna i Skogsstyrelsens nya klimatpolicy.

– Inget gäller knivskarpt alla skogsägare i alla lägen. Men alla bör få kunskap om hur man kan säkra sitt skogsbruk i ett varmare klimat. Produktionen kommer visserligen att öka men när klimatet förändras ökar också risken för skador, säger Hillevi Eriksson, klimatexpert på Skogsstyrelsen.

Ett sätt att sprida riskerna är att föryngra med flera olika trädslag och att anlägga blandskogar. Det ger till exempel minskad sårbarhet för vind samt för svamp- och insektsangrepp.

– Men ska vi kunna ha handlingsfrihet i trädslagsvalet vid föryngring krävs anpassade viltstammar, säger Hillevi Eriksson.

Blötare marker och mindre tjäle på vintern ökar risken för stormfällningar med barkborreangrepp som trolig följdeffekt. Och större risk för långa, torra somrar ger större risk för skogsbränder.

– Tall och löv kan också behövas som en skyddsbarriär i landskapet för att förhindra spridning av barkborrar, men också skogsbrand. Tall och löv brinner inte lika lätt som gran, säger Hillevi Eriksson.

Skogsstyrelsen värnar alltså tall och löv, men samtidigt rekommenderas mer gran i norr. Hillevi Eriksson förklarar:

– Produktionsstudier visar att granen, i norra Sverige, vinner mest på ett varmare klimat. Väljer man mellan tall och gran på medelgoda marker i Norrland kan det därför vara idé att välja gran.

På Skogsstyrelsen pågår internutbildning i klimatfrågan. Ämnet införlivas nu successivt i den ordinarie rådgivningen till skogsägare.

Relaterade artiklar

Till toppen