Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 16 januari 2019

Säkert att föröka gran med SE-metoden

Förökningsmetoden somatisk embryogenes har potential att bli ett kraftfullt verktyg för att snabbt nå ut med högförädlade granar till skogsbruket. Det visar ett examensarbete gjort vid Skogsmästarskolan, SLU.

 Granplantor vid Lugnets planskola i Bålsta.
Granplantor vid Lugnets planskola i Bålsta. FOTO: Mats P. Ostelius

Somatisk embryogenes, SE, är en metod som är mycket effektiv för att massproducera värdefullt plantmaterial. Nu har Skogsmästarskolan vid SLU, på initiativ av Skogforsk, gjort tre fältförsök där SE-plantor och fröplantor från samma utgångsmaterial har studerats.

Risk för frostskador

Tidpunkten för skottskjutning är en viktig egenskap hos granen. Om skottskjutningen sker tidigt är risken större att de späda skotten drabbas av frostskador under kalla vår- och försommarnätter. När det gäller skottskjutningstidpunkt visar studien inga påtagliga skillnader mellan SE-plantor och fröplantor.

Säker tillväxtrytm

Även tidpunkten för tillväxtavslutning och start av härdningsprocesser är viktig för att undvika skador på hösten. Då är särskilt förekomsten av proleptiska skott intressant, det vill säga skott som skjuter från knoppar som bildats samma år. Proleptiska skott utvecklas på sensommar och tidig höst och antas löpa större risk att drabbas av skador på hösten. Studien visar att förekomsten av proleptiska skott var högre för fröplantor i alla tre fältförsöken. Vad som ligger bakom skillnaden är dock osäkert.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen