Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 18 september 2018

Så vill MSB snabbrusta mot skogsbränder

Större lager av släckningsutrustning. Avtal för att säkra tillgången på helikoptrar. Och mer resurser för att kunna koordinera hjälp från utlandet.

Regeringen får nu en förslagslista på snabba åtgärder för att klara nya, stora skogsbränder nästa år.

 Polska räddningsstyrkor bistod vid sommarens skogsbränder. Här passerar konvojen Rättvik på väg norrut.
Polska räddningsstyrkor bistod vid sommarens skogsbränder. Här passerar konvojen Rättvik på väg norrut. FOTO: Lisa Abrahamsson /TT

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som lämnat svar på frågan vilka resurser som bör förstärkas för att nästa år klara eventuella skogsbränder av samma omfattning som dem i somras.

MSB:s föreslår bland annat fler depåer med brandslangar och annan släckningsutrustning. Sådana finns i dag på 15 ställen i landet och MSB föreslår ytterligare sju stycken som placeras på ”strategiskt lämpliga orter”. Men minst lika viktigt är att snabbt kunna fylla på depåerna.

– Vi vill köpa in så att vi har sakerna liggandes på hyllan och direkt kan ladda om depåerna, säger enhetschef Henrik Larsson vid MSB.

FOTO: TT

Vid behov

Myndigheten föreslår också att den tecknar avtal med privata aktörer som kan gå in och förstärka brandbekämpningen från luften.

– Vi har tittat på Norge, där staten har ett avtal med helikopterbranschen om en grundberedskap samt vid behov mer resurser. På det sättet har norska staten tillgång till 22 helikoptrar, säger Henrik Larsson.

De privata helikopterbolagen ska kunna sättas in om försvarets, nordiska eller EU:s resurser i luften inte räcker.

– Hade vi haft väldigt kraftiga bränder i södra Europa i somras hade nog stödet från EU begränsats, tar Henrik Larsson som exempel.

 Brandslangar längs vägen i närheten av Ängra och Huskölen i Ljusdals kommun.
Brandslangar längs vägen i närheten av Ängra och Huskölen i Ljusdals kommun.

Uthållighet

De statliga avtalen om brandbekämpning från luften ska inte ersätta de kommunala och regionala avtalen, utan komplettera dem.

– Hundratals skogsbränder hanteras på lokal nivå, och det får ses som det normala förfarandet. De statliga avtalen skulle kunna träda in när det börjar bli väldigt omfattande bränder. Det skulle ge en bättre uthållighet och samordning, säger Henrik Larsson.

På MSB:s förslagslista finns också ett tillfälligt uppdrag till de största räddningstjänsterna att ha personal redo för att kunna förstärka räddningsledningen i andra kommuner. MSB vill också se mer resurser för att kunna leda och stötta personal från andra länder. Alla föreslagna åtgärder beräknas kosta 129 miljoner kronor.

Fakta: Förslagen i korthet

MSB föreslår:

• Antalet skogsbrandsdepåer utökas från 15 till 22. Lagren av släckningsutrustning utökas.

• MSB tecknar avtal med privata flygoperatörer i syfte att säkra brandbekämpning från luften. Ska kunna träda i kraft om släckningsarbetet blir utdraget.

• Utökat värdlandsstöd, alltså att kunna styra och bistå utländsk hjälp.

• Stöd till samverkan och ledning.

Källa: MSB

Fakta: Hjälp från andra

Under de omfattande skogsbränderna i somras fick Sverige EU-stöd och stöd via det nordiska räddningstjänstsamarbetet, Nordred.

Italien, Frankrike och Portugal skickade skopande flygplan för brandbekämpning.

Tyskland, Norge och Litauen bidrog med helikopterresurser.

Danmark, Finland, Frankrike och Polen bistod med brandmän och utrustning.

MSB:s förslag som nu lämnat till regeringen är en av flera analyser som görs efter bränderna.

Källa: MSB

LÄS MER: Svenska brandflygplan är fel väg att gåLÄS MER: Kommunernas kostnader för skogsbränderna klarnar

Relaterade artiklar

Till toppen