Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 26 augusti 2018

Så undviker du olyckor med fyrhjulingen

En fyrhjuling är ofta ett utmärkt redskap för skogsägare, men handskas man inte rätt med fyrhjulingen kan olyckan lätt vara framme. Med planerad körning och rätt körteknik minskas riskerna avsevärt.

 Benny Bäcklund är utbildningsledare på Säker skog.
Benny Bäcklund är utbildningsledare på Säker skog. FOTO: Mikael Lundgren

Intresset för fyrhjulingar i Sverige är stort, men exakt hur många registrerade fyrhjulingar som rullar i landet är svårt veta eftersom det inte finns någon speciell fordonsregistrering för fyrhjulingar. Med den ökade försäljningen av fyrhjulingar har tråkigt nog även olyckorna ökat.

Vanligt att välta

2017 omkom åtta personer och drygt 30 skadades svårt i samband med körning av fyrhjuling och de absolut vanligaste olyckorna är vältningsolyckor. Det visar statistik från Trafikverket.

Fyrhjuling är egentligen ett gemensamt namn på fordon med lite olika användningsområden. De vanligaste fordonsklasserna för fyrhjulingar är terränghjuling, motorcykel, moped, traktor och motorredskap.

Skogsägare får köra

Många regler är olika beroende på vilket fordonsslag fyrhjulingen tillhör, men gemensamt är att skogsägare har rätt att köra fyrhjuling på sin egen mark för att utföra yrkesverksamhet och de som jagar på sin fastighet får också dra ut vilt, men i övrigt är det inte tillåtet för allmänheten att köra fyrhjuling i skogen.

Men det finns några undantag. Enligt Transportstyrelsen är det generellt sett alltid tillåtet att köra i terrängen i samband med jord- och skogsbruk. Några av de andra undantagen gäller för vissa yrken, som exempelvis läkare, veterinärer, brandförsvar och fjällräddning, att köra i terräng under yrkesutövning.

Hämta fällt byte

Det är också tillåtet att köra fyrhjuling i terräng vid transport av svårt sjuka och liknande, vid byggen och drift av vägar, vatten- och avloppsledningar mm.

I samband med jakt får man hämta fälld björn, älg, hjort eller vildsvin och vid renskötsel samt arbete inom vilthägn i direkt samband med uppfödning av djur får man också köra fyrhjuling i terräng.

Vinna på utbildning

Eftersom en fyrhjulings köregenskaper skiljer sig väsentligt jämfört bil och kan en olycka lätt hända om man inte tänker sig för. Även om man har rätt att köra fyrhjuling enligt sitt körkort så kan det finnas mycket att vinna på att gå en särskild fyrhjulingsutbildning.

– Jag rekommenderar det av flera anledningar. Givetvis för att man inte ska skada sig själv, men också för att man ska kunna utnyttja fyrhjulingens kapacitet så bra som möjligt, för att minimera körskador och för att ta hänsyn till växt- och djurliv, säger Benny Bäcklund som är utbildningsledare på Säker Skog och ansvarig för Norra skogsägarnas fyrhjulingsutbildningar.

Viktigt med körteknik

Enligt Trafikverket är 60 procent av dödolyckorna med fyrhjuling utanför väg vältningsolyckor.

– Min erfarenhet är också att det vanligaste olyckstillbudet är att fordonet välter och att föraren blir fastklämd under. Därför är kroppsplacering och körteknik viktiga aspekter för att minska risker och förhindra vältningsolyckor, säger Benny Bäcklund.

Fart skapar risker

I skogsbruket finns dessutom ökade risker med för tung last på släpet, att föraren har dålig kontroll på terrängen eller att man kör med för hög hastighet utför och nedför.

– Fyrhjuling är ett fantastiskt användbart fordon. En viktig grundregel när man kör är dock att fart inte löser några problem, det skapar istället risker, säger Benny Bäcklund.

Fakta: Fem sorters fyrhjulingar

· En fyrhjuling kan vara av olika fordonstyp, beroende på vad den är registrerad som. De vanligaste typerna är terränghjuling, motorcykel, moped, traktor och motorredskap. Det här innebär att många regler är olika beroende på vilket fordonsslag fyrhjulingen tillhör. Gemensamt är dock att det är krav på förarbehörighet och att det normalt är förbjudet att köra fyrhjuling i terräng. Hjälm ska användas när man kör en fyrhjuling som räknas som terränghjuling, motorcykel, moped eller traktor B.

Källa: Transportstyrelsen

Terränghjuling:

Terränghjuling är ett arbetsredskap och används i exempelvis jord- eller skogsbruk. Den får inte köras på allmänna vägar och gator. Däremot är det tillåtet att köra en terränghjuling på enskild väg i högst 20 km/tim och att korsa andra vägar.

Motorcykel:

En fyrhjulig motorcykel får också köras på väg enligt de regler som gäller för motorcyklar. En skillnad är dock att motoreffekten är begränsad och att körkortskraven skiljer sig jämfört med två- och trehjuliga motorcyklar.

Traktor:

En fyrhjuling kan vara registrerad som traktor A eller B. En traktor är avsedd för att dra andra fordon eller arbetsredskap i exempelvis jord- eller skogsbruk. Den får köras på allmänna vägar och gator.

Moped:

En fyrhjuling kan också vara registrerad som moped, klass I eller II.

Motorredskap:

En fyrhjuling kan vara ett motorredskap, klass I eller II, om den huvudsakligen används som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttning av gods.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen