Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 6 oktober 2017

Så täcker din försäkring om du drabbas av svamp

Svampsjukdomen Diplodia pinea har funnits i Sverige mycket längre än vad forskarna vetat om, och har nu konstaterats på omkring 30 platser i Sverige. För en drabbad skogsägare kan ett angrepp bli en kostsam historia då försäkringen inte täcker svampangrepp.

 Jan Stenlid, professor SLU, föreläste om Diplodia Pinea på föreningen Skogens höstexkursion i september.
Jan Stenlid, professor SLU, föreläste om Diplodia Pinea på föreningen Skogens höstexkursion i september. FOTO: Åsa Nilsson Rönnqvist

Det var i fjol som ett större utbrott av Diplodia Pinea upptäcktes i Arlandatrakten. Sedan dess har det kommit in rapporter om utbrott på flera ställen, och nu har forskarna på SLU konstaterat ett 30-tal ställen där svampen angripit tall. Då forskarna analyserat de angripna träden kan de konstatera att förra året inte var första gången svampen angrep träd i Sverige, utan kan ha funnits här i över tio år.

Mer etablerad än man trott

– Vi ser vid de nya angreppen att träden angripits tidigare, cirka vartannat år, säger Jan Stenlid, professor i skogspatologi vid SLU.

– Det här visar att den är mycket mer etablerad än vad vi trodde. Vi har förstått att den har funnits här en längre tid, och får nog tänka om lite. Det är i princip inte möjligt att bli av med den i nuläget.

 Diplodia Pinea.
Diplodia Pinea. FOTO: SLU

Brände upp stammarna

Den skogsägare i Uppland som konstaterade ett utbrott på 15 hektar skog avverkade det drabbade området och brände upp stammarna för att därigenom se till att svampen inte sprids. Att göra så är att göra en tjänst för omgivande skogsägare och hjälper till att stoppa spridningen. Men det kan bli kostsamt. De vanligaste skogsförsäkringarna ger inte ersättning för svampskador på växande skog.

FAKTA: Diplodia Pinea

Svampsjukdomen är vanlig i Sydeuropa, men har på senare år spridit sig norrut, troligen som en följd av den globala uppvärmningen.

Svampen dödar tallarnas årsskott. Angreppen medför tillväxtförluster.

Den sprids via sporer i luften, men skulle också kunna spridas via plantor.

Vid ett utbrott rekommenderas att man avverkar och sedan helst bränner träden för att sporerna ska dö och inte sprida sjukdomen vidare.

”Inte naturligt utbredningsområde”

Inte ens Länsförsäkringars mest omfattande skogsförsäkring ger skydd för sjukdomar som inte har sitt naturliga utbredningsområde i Sverige, och dit räknas i nuläget Diplodia pinea.

LÄS MER: Ytterligare svamp hot mot tall- och douglasgran

”Vi gör i dag bedömningen att Sverige inte ingår Diplodia pineas naturliga utbredningsområde. Skulle en skada anmälas, som beror på ett angrepp av Diplodia pinea, gör vi naturligtvis en ny bedömning baserat på då gällande expertkunskap och rådande förhållanden”, skriver Ola Kallemur på Länsförsäkringars kommunikationsavdelning till Land Skogsbruk.

Nya sjukdomar med varmare klimat

Om det blir varmare vinterperioder får vi räkna med fler att sjukdomar flyttar längre norrut och att skogsägare kommer att drabbas av utbrott av nya sjukdomar, som då inte täcks av försäkringarna. Ny forskning om Fusarium är inledd (se artikel här intill). Jan Stenlid säger att rödbandssjuka är en annan tallsjukdom där vi kan räkna med ett utbrott snart. Även lövträd har nya sjukdomar, som Phytophthora, som angripit exempelvis bok i södra Sverige.

LÄS MER: Svamp smittar bokskogar

Ett utbrott av en ny sjukdom kan alltså drabba den enskilda skogsägaren hårt ekonomiskt. Jan Stenlid tycker att myndigheterna behöver ta ett större ansvar.

– Ska man bromsa det här så måste man göra det på landsnivå. Som land är vi dåligt förberedda på att hantera nya sjukdomar. Ansvaret för att hantera risker vilar i dag på den enskilda markägaren, säger Jan Stenlid.

Täcker försäkringen svampangrepp?

DINA FÖRSÄKRINGAR.

Endast plantor. Skydd för plantor upp till 1,3 meter. Inga begränsningar på vilka typer av svamp eller insekter som påverkat föryngringen. För större träd finns enbart skydd för brand, storm och snötryck.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

1. Skogsförsäkring Bas. NEJ

2. Skogsförsäkring MER. ENDAST PLANTOR. Skydd för plantor upp till 1,3 meter som angrips av svamp, däribland Diplodia Pinea.

3. Skogsförsäkring MAX. ENDAST ETABLERADE SVAMPSJUKDOMAR. Försäkringen gäller även för svampangrepp på ungskog och skog (med medelhöjd över 1,3 meter). Dock finns det undantag för svampar, insekter och andra organismer som inte har sitt naturliga utbredningsområde i Sverige.

IF

Endast plantor. Plantskog ersätts vid angrepp i form av torka, frost, svamp- sork- eller insektsangrepp. För växande skog ersätts skada till följd av storm, brand, snöbrott.

LÄS MER: Forskare får skutbidrag för att skydda svensk tall

Relaterade artiklar

Till toppen