Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 9 augusti

Så lönsam är FSC-certifieringen för skogsägaren

Certifierat virke blir allt viktigare även för sågverken. Men geografiska skillnader finns – både för efterfrågan och för ersättningen. Det är bara skogsägare i södra Sverige som får tillägg för FSC- eller PEFC- märkningen.

 Den skogsägare som är certifierad får i södra Sverige uppåt tio kronor per kubikmeter extra för virket. Certifiering enligt både PEFC och FSC ger uppåt tjugo kronor extra. Men i många områden ger certifieringen inte något tillägg alls.
Den skogsägare som är certifierad får i södra Sverige uppåt tio kronor per kubikmeter extra för virket. Certifiering enligt både PEFC och FSC ger uppåt tjugo kronor extra. Men i många områden ger certifieringen inte något tillägg alls. FOTO: Mostphotos

Halva den produktiva skogsarealen i Sverige är FSC-certifierad och mer än halva den produktiva arealen är certifierad enligt PEFC. Certifieringarna ska visa att skogsbruket tar större ansvar än vad lagen kräver för bland annat miljön.

Efterfrågan på FSC-märkta produkter kommer främst från massatillverkarna och deras kunder. När det gäller trävarukunderna gäller olika krav på olika marknader, men efterfrågan på certifiering ökar i Sverige.

Mer i södra Sverige

Den skogsägare som är certifierad får i södra Sverige uppåt tio kronor per kubikmeter extra för virket. Certifiering enligt både PEFC och FSC ger uppåt tjugo kronor extra. Men i många områden ger certifieringen inte något tillägg alls.

I norra Sverige är utbudet av FSC-certifierat virke till industrin stort tack vare mycket FSC-certifierad bolagsägd skog. Sågverken får därmed tillgång till det certifierade virke de behöver.

– Det är inte någon ökad efterfrågan på FSC-virke från våra kunder. Vi märker inte någon trend, förutom från den svenska marknaden, säger Magnus Juntikka som är skogschef på Högland Såg och Hyvleri i Örnsköldsviks kommun.

Inget tryck på certifiering

Det finns inte så många privata skogsbrukare som är FSC-certifierade i norra Sverige, och tack vare den stora andelen certifierad bolagsskog finns inget tryck på skogsägarna att certifiera sig. Det finns inte heller någon morot i form av premie på virket.

De privata sågverken i södra Sverige är mer beroende av att privata skogsägare är certifierade. Men sågverkens behov varierar.

– Holland är en FSC-marknad, men på övriga marknader fungerar PEFC utmärkt, säger Per-Arne Nordholts som är vd för Såg i syd, som är de privata köpsågverkens organisation.

Kraven ökar

I Tyskland, Storbritannien och Danmark fungerar PEFC- eller FSC-märkningen. I Nordafrika ställs inte några certifieringskrav.

I Sverige ökar kraven på FSC- eller PEFC-certifierat virke från bland annat byggföretagen. Det gör att exempelvis sågverkskoncernen Derome har som mål att inom något år endast köpa in certifierad skogsråvara, skriver företagets tidning ”Ta i trä”.

Olika villkor

När sågverken köper in virke från en skogsägare, är det både massaved och timmer i volymerna. Eftersom sågverken inte använder massaveden, säljs denna vidare till bruken. Sågverken säljer också mycket flis till bruken.

För sågverken i norra Sverige ställs inte några krav på certifierad massaved i bytesaffärer, den har bolagen tillgång till ändå. Men läget är annorlunda i södra Sverige.

– För att göra affärer med bruken behöver sågverken ha FSC-certifierat virke, säger Per-Arne Nordholts.

Fakta

FSC står för Forest Stewardship Council. PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes

Över 12 miljoner hektar skog i Sverige är FSC-certifierad, vilket är ungefär hälften av den produktiva skogsarealen. Bland medlemmarna i FSC finns WWF, fackföreningar samt skogsföretag. De bestämmer reglerna för hur skogen ska skötas.

Nästan 16 miljoner hektar skogsmark i Sverige är certifierad enligt PEFC och 47 000 skogsägare omfattas.

De senaste årens uppmärksamhet kring nyckelbiotoper kan delvis förklaras av att FSC inte tillåter avverkning av nyckelbiotoper medan PEFC endast tillåter det i undantagsfall, och enligt vissa regler. FSC-certifierade virkesköpare får inte köpa virke från en nyckelbiotop, oavsett om skogsägaren är certifierad eller inte.

Källa: Svenska FSC, Svenska PEFC, Skogsstyrelsen

LÄS MER: Samer vill ändra Svenska kyrkans certifiering

Relaterade artiklar

Till toppen