Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 19 juni 2018

Så kan ras i skogen förebyggas

Men ett förändrat väder riskerar det att bli vanligare med ras i skogen. Skogsstyrelsen ger nu några råd för att undvika detta.

 Ras i skogen.
Ras i skogen. FOTO: Skogsstyrelsen

Klimatförändringarna väntas ge ett väder med fler skyfall och vintrar utan djup tjäle. Detta skulle öka risken för erosion och ras främst i områden där terrängen är kuperad.

”Går att förhindra”

Skogsstyrelsen kommer nu med råd till skogsägare hur de kan agera för att minska skadorna.

– Bara under våren känner vi till två kraftiga ras med påverkan på Trafikverkets vägar som med största sannolikhet orsakats av skogsbruk. Det här går att förhindra i många fall om man bara tänker efter innan man utför skogliga åtgärder, säger Anja Lomander, markspecialist på Skogsstyrelsens Skogsenhet.

Nya vägar en risk

Arbetet i skogen påverkar markens stabilitet och kan orsaka ras i vissa känsliga områden. När träd avverkas eller gallras är det färre träd som suger upp vatten och binder marken, men det är vid körning i terräng och när nya vägar skapas som det är störst risk.

  • Minska riskerna

Om skogsägaren känner sina marker kan skogsbruket anpassats för att minska riskerna.

– Som skogsägare kan man inte blunda för riskerna när till exempel hus och infrastruktur kan skadas. Men genom att följa de här råden kan man minska riskerna, säger Anja Lomander.

· Avverka etappvis och överväg hyggesfria metoder.

· Gynna träd med djupa rötter.

· Skapa ljusa flerskiktade bestånd som gynnar ris och gräs på marken.

· Förhindra körskador.

· Fördela vattenflöden i flera väl underhållna trummor.

· Bromsa vattnets hastighet inom känsliga områden.

Relaterade artiklar

Land Skogsbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

[article_FBShare type=shares ]
[article_FBShare type=comments ]
Till toppen