Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 19 juni 2018

Så kan ras i skogen förebyggas

Men ett förändrat väder riskerar det att bli vanligare med ras i skogen. Skogsstyrelsen ger nu några råd för att undvika detta.

 Ras i skogen.
Ras i skogen. FOTO: Skogsstyrelsen

Klimatförändringarna väntas ge ett väder med fler skyfall och vintrar utan djup tjäle. Detta skulle öka risken för erosion och ras främst i områden där terrängen är kuperad.

”Går att förhindra”

Skogsstyrelsen kommer nu med råd till skogsägare hur de kan agera för att minska skadorna.

– Bara under våren känner vi till två kraftiga ras med påverkan på Trafikverkets vägar som med största sannolikhet orsakats av skogsbruk. Det här går att förhindra i många fall om man bara tänker efter innan man utför skogliga åtgärder, säger Anja Lomander, markspecialist på Skogsstyrelsens Skogsenhet.

Nya vägar en risk

Arbetet i skogen påverkar markens stabilitet och kan orsaka ras i vissa känsliga områden. När träd avverkas eller gallras är det färre träd som suger upp vatten och binder marken, men det är vid körning i terräng och när nya vägar skapas som det är störst risk.

  • Minska riskerna

Om skogsägaren känner sina marker kan skogsbruket anpassats för att minska riskerna.

– Som skogsägare kan man inte blunda för riskerna när till exempel hus och infrastruktur kan skadas. Men genom att följa de här råden kan man minska riskerna, säger Anja Lomander.

· Avverka etappvis och överväg hyggesfria metoder.

· Gynna träd med djupa rötter.

· Skapa ljusa flerskiktade bestånd som gynnar ris och gräs på marken.

· Förhindra körskador.

· Fördela vattenflöden i flera väl underhållna trummor.

· Bromsa vattnets hastighet inom känsliga områden.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen