Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 22 juli 2018

Rovdjurstäta län har lägre kostnader per rovdjur

I län med många rovdjur är kostnaden för rovdjursskador per rovdjur lägre, visar en undersökning från SLU.

FOTO: Istock

Undersökningen har genomförts inom ramen för forskningsprojektet Kostnader för rovdjur – kompensation och förebyggande åtgärder” som finansieras av Naturvårdsverket och Viltvårdsfonden och har gjorts på SLU.

Ersättningskostnaderna kartlagda

I undersökningen kartläggs bland ersättningskostnaderna för de skador som har orsakats av lodjur, björn och varg på får och nötkreatur. Undersökningen visar alltså vad ytterligare en individ av varg, lo eller björn skulle kosta i form av ersättning för skadade eller dödade husdjur, alltså marginalkostnaden för rovdjursförekomst.

Att kostnaderna är lägre i rovdjurstäta län beror på att kunskaperna hos tamdjursägare är bättre, när det gäller hur man skyddar egen boskap och jakthundar. Det innebär också att rovdjur som expanderar från län med hög population till lägre population, kan orsaka ökande kostnader.

”Utifrån de här resultaten kan vi förutsäga att en expansion av vargpopulationen söderut kommer att medföra ganska stora kostnader i termer av rovdjursskador, åtminstone på kort och medellång sikt”, uppger Katarina Elofsson, docent i miljöekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet på Naturvårdsverkets hemsida.

Mer tillgång till får

Och samtidigt blir kostnaderna för ytterligare en individ där det redan finns stora rovdjurspopulationer lägre än där populationerna av rovdjur är mindre. Ett skäl till detta är att rovdjurens tillgång till får är större i södra Sverige. Där man sällan har rovdjursangrepp kan enskilda rovdjur göra mer skada, samtidigt lantbrukarna i lägre utsträckning har anpassat sig till rovdjursförekomsten.

Stora skillnader

Undersökningen visar exempelvis att kostnaden för varg i Jämtland är 17 euro är betydligt lägre per rovdjur än Uppsala 1067 euro, där kostnaden är högst, mätt i ersättningsnivåer för rivna får och nötkreatur. Varg är också det djur där skillnaderna är störst. Skador på ren är inte inräknade, på grund av de särskilda ersättningsregler som gäller. Katarina Elofssons förhoppning är att undersökningen ska minska polariseringen mellan stad och landsbygd, genom att den visar att kostnaderna för rovdjursskador varken är försumbara eller enorma.

Här finns rapporten: Costs of Livestock Depredation by Large Carnivores in Sweden 2001 to 2013 (Sciencedirect)

LÄS OCKSÅ: ”Smått surrealistisk upplevelse”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen