Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 12 mars

Riksrevisionen har granskat jäv på Skogsstyrelsen

Det händer att Skogsstyrelsen beställer varor och tjänster från företag med koppling till myndighetens anställda. Men det finns bra system och rutiner för att hantera detta. Det visar en ny rapport från Riksrevisionen.

 Det händer att Skogsstyrelsen beställer varor och tjänster från företag med koppling till myndighetens anställda. Men det finns bra system och rutiner för att hantera detta, visar ny rapport.
Det händer att Skogsstyrelsen beställer varor och tjänster från företag med koppling till myndighetens anställda. Men det finns bra system och rutiner för att hantera detta, visar ny rapport. FOTO: Linus Hallgren

Inköp är ett område med förhöjd risk för korruption och andra oegentligheter. Riksrevisionen har därför granskat i vilken omfattning fem statliga myndigheter gör inköp från företag som har kopplingar till myndighetens anställda eller deras anhöriga – så kallade närståendetransaktioner.

– I samtliga granskade myndigheter förekommer det potentiellt förtroendeskadliga inköp, och vi ser inget som tyder på att det är annorlunda i andra myndigheter. Vår slutsats är att alla myndigheter behöver kunna hantera detta på ett sätt som minimerar risken för oegentligheter, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Relativt sällan

Granskningen avser 2016 och visar att närståendetransaktioner förekommer relativt sällan, men att de sker vid samtliga granskade myndigheter. För Skogsstyrelsens del är det sällsynt med transaktioner mellan Skogsstyrelsen och företag som har koppling till myndighetens anställda.

– Det är väldigt bra att vi får detta ordentligt genomlyst eftersom det handlar om vårt förtroende och hur vi hanterar skattemedel. Granskningen visar att vi har bra rutiner kring detta, men att det finns förbättringar att göra och det arbetar vi nu med, säger Skogsstyrelsens ekonomichef Frank Lantz i ett pressmeddelande.

 Riksrevisor Helena Lindberg.
Riksrevisor Helena Lindberg. FOTO: Frida Ström

Bristande dokumentation

Granskningen visar att femton anställda inom Skogsstyrelsen har direkta eller indirekta kopplingar till företag som myndigheten haft transaktioner med. Riksrevisionen bedömer dock att hälften av dem innebär en låg risk för att myndighetens förtroende skadas. När det gäller övriga fall är de kända och hanterade inom myndigheten, men här menar Riksrevisionen att dokumentationen om åtgärderna kan förtydligas.

Många skogsägare

Riksrevisionens granskning visar också att nästan hälften av de anställda inom Skogsstyrelsen har en koppling till ett privat företag i och med att de även är skogsägare eller har nära anhöriga som äger skog. Detta skulle, enligt Skogsstyrelsen, kunna innebära jävssituationer, exempelvis i samband med utbetalningar av ersättning för biotopskydd och naturvårdsavtal.

– Vi är naturligtvis medvetna om detta och ser det som naturligt att många av våra anställda äger skog. Därför har vi under lång tid arbetat för att minimera risken för jäv. Det finns rutiner och bestämmelser för hur anställdas skogsärenden ska flyttas så att de inte behandlas i den del av organisationen där den anställde finns, säger Frank Lantz.

Flera förbättringar

Med utgångspunkt från Riksrevisionens rapport drar Skogsstyrelsen också några slutsatser om hur de kommer att fortsätta arbeta kontinuerligt med frågorna inom hela organisationen.

– Vi ser att Riksrevisionen anser att vägledningen kring vad som är tillåtet och inte när det gäller bisyssla behöver bli mer konkret. Det ska vi naturligtvis åtgärda. Vi ska även titta vidare på hur vi ska tydliggöra ansvaret för upphandling och förbättra myndighetens avtalsförvaltning ännu mer. Alla dessa frågeställningar kommer att hanteras och åtgärdas inom de interna riskanalyserna, säger Frank Lantz.

LÄS MER: Rejäl känga till Kometprogrammet – Riksrevisionen kritiserar skogsinsatser

Relaterade artiklar

Land Skogsbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

[article_FBShare type=shares ]
[article_FBShare type=comments ]
Till toppen