Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 26 augusti 2017

Rekordsnabb ökning av fjärrmätning av virke

Fjärrmätning med bilder av virkestravar på bil som underlag införs nu i snabb takt över landet.

– Det har blivit rena ketchup-effekten, säger Torbjörn Näslund, kontrollchef på VMF Nord i Östersund, som nyligen fick branschens förtjänstnål Silverkvisten för arbetet med fjärrmätningen.

 En växande andel av virkesmätningen sker numera vid två stationer i landet, här vid VMF Nords Bildmätningsstation i Östersund är Leif Haglund distriktschef, här med VMFs kontrollchef Torbjörn Näslund. Sedan april i år sker även virkesmätning vid SDCs Fjärrmätningsstation i Sundsvall.
En växande andel av virkesmätningen sker numera vid två stationer i landet, här vid VMF Nords Bildmätningsstation i Östersund är Leif Haglund distriktschef, här med VMFs kontrollchef Torbjörn Näslund. Sedan april i år sker även virkesmätning vid SDCs Fjärrmätningsstation i Sundsvall. FOTO: Rolf Segerstedt

Han och hans team har jobbat med kameror och fjärranalys i över tio år och de har lett utvecklingen av en metod som snart finns på 30-tal bruk och sågverk i landet. VMF Nord har 18 egna obemannade stationer och en egen Bildmätningscentral som är bemannad dygnet runt, totalt tolv mätare tar emot bilder och gör bildanalyser kontinuerligt.

– Liksom tidigare går alla uppgifter efter mätningen till skogsbrukets redovisningsorgan SDC i Sundsvall som skickar besked till säljare och köpare. Det går snabbt, är allt normalt tar bildmätningen bara några minuter. Vi mäter mest massaved, men även kollektivmätning av timmer. Övrigt timmer stockmäts av mätare på plats på sågverken som tidigare, berättar Leif Haglund, chef för distriktet och Bildmätningscentralen i Östersund.

 Vid Bildmätningsstationen analyseras travarna på virkesbilen utifrån bilder tagna vid mätstationen där kamerorna sitter. Bildernas upplösning är bra och det gör att virkesmätaren kan zooma in och studera detaljer.
Vid Bildmätningsstationen analyseras travarna på virkesbilen utifrån bilder tagna vid mätstationen där kamerorna sitter. Bildernas upplösning är bra och det gör att virkesmätaren kan zooma in och studera detaljer. FOTO: Rolf Segerstedt

Kontrollchefen Torbjörn Näslund förstår att det kan finnas en oro för den nya tekniken.

– Jag kan förstå att det finns en oro hos virkesmätare som riskerar att förlora jobbet, liksom en osäkerhet hos skogsägare, självklart ifrågasätter de då metoden. Vi har försökt informera men kan säkert göra mer tillsammans med våra ägare, virkesköpare och säljare.

Torbjörn Näslund vill direkt dementera rykten om att volymberäkningen med bildanalys är sämre än vid mätning på plats.

– För vår del ligger spridningen, den så kallade standardavvikelsen, på samma nivå oavsett teknik, vilket exempelvis för barrmassaved innebär cirka fem procent. Bildmätningen ligger faktiskt något lägre.

Ständiga stickprovskontroller

Han betonar att i virkesmätningsföreningarnas styrelser sitter representanter för både köpare och säljare.

– De skulle inte acceptera om den nya metoden vore sämre. Självklart ser de även möjligheter att rationalisera mätningen med färre mätare.

Virkesmätningsföreningarna arbetar med ständiga stickprovskontroller, då mäts och bedöms varenda stock i ett lass på plats av två speciella stickprovsmätare. Resultaten jämförs sedan med det som mätarna vid inmätningen gjort.

 Nio kameror som den här, sitter vid mätstationen där timmerbilden stannar.
Nio kameror som den här, sitter vid mätstationen där timmerbilden stannar. FOTO: Rolf Segerstedt

– De stickproven gör vi fortsatt i samma omfattning, det är ju den säkerhetskontroll vi har. Virkesmätaren som gjorde inmätning på bilen, eller i datorn, får i efterhand ta del av resultatet för att kalibrera sin bedömning, säger Torbjörn Näslund.

När det gäller bildmätningen så finns bilderna kvar och sparas i datorn även efter mätningen, det ökar möjligheterna att syna resultatet.

– Anser en skogsägare att något blivit fel finns även möjligheter att gå tillbaka och granska bilderna på ett enskilt lass. Då kan vi tillsammans kontrollera bilderna för att se om det kan finnas felkällor.

Chansar aldrig

Han säger att blötsnö och dimma kan bli tillfälliga problem för kamerorna.

– Det händer, men förvånansvärt sällan. I alla sådana lägen så stänger vi en bildmätstation. Vi chansar aldrig, vi måste se så att vi kan mäta volymen och vi gör aldrig avdrag för vrak som vi inte ser. Av den anledningen ligger vi regelmässigt för lågt på vrakandelen jämfört med stickproven. Det är dessutom lite svårare att se vissa vrak med bildtekniken än på en brygga, men det regleras ju av kollektivens omräkningstal.

 En fast mätram vid mätstation finns med på bilderna och hjälper virkesmästaren att bedöma volymen.
En fast mätram vid mätstation finns med på bilderna och hjälper virkesmästaren att bedöma volymen. FOTO: Rolf Segerstedt

Utöver en rationalisering av virkesmätningen ser han vinster för åkerierna.

– Är bildmätstationen rätt placerad blir det sällan köer och stoppet vid mätstationen tar nog mindre än 5 minuter numera, sedan kan föraren köra och lasta av. En annan stor fördel är att bildmätstationerna är öppna dygnet runt så förarna behöver inte stressa för att hinna till en mätstation innan stängning. Det ökar trafiksäkerheten, säger Torbjörn Näslund.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen