Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 5 januari

”Regeringen manipulerar myndighetsutövningen i skogsbruket”

Regeringens manipulation av myndighetsutövningen där inget ansvar kan utkrävas strider mot EU:s grundlag, skriver debattören.

 Det är hart när omöjligt att utkräva ansvar för viss myndighetsutövning, skriver debattören.
Det är hart när omöjligt att utkräva ansvar för viss myndighetsutövning, skriver debattören. FOTO: Mostphotos, montage

Svensk statsförvaltning avviker från internationell när det gäller myndighetsutövning. I de flesta andra länder har man stora ministerier som inrymmer alla myndigheter som hör till ett departement. En minister är ansvarig för allt som händer i myndigheterna och kan också ingripa i ett enskilt ärende. Ministern är ansvarig inför riksdagen/parlamentet för alla beslut som fattas i ministeriet.

Den svenska statsförvaltningen bygger på att riksdag och regering fattar alla beslut om lagar och förordningar på ett sådant sätt att det inte råder någon tvekan om utgångspunkterna för myndighetens beslut. Myndigheten fattar därefter självständiga beslut i enskilda ärenden i enlighet med lagar och förordningar. Medborgaren har besvärsrätt om denna ogillar beslutet. En minister kan inte ingripa i ett enskilt beslut men rätta myndighetens inriktning på besluten om de avviker från avsikten med lagstiftningen.

Sedan inträdet i EU har riksdag och regering alltmer börjat anpassa beslutsfattandet till den internationella modellen men inte ändrat ansvarsreglerna. Tjänstemannaansvaret är avskaffat. Därefter har regeringen urvattnat formuleringarna i förordningarna och myndigheterna tagit sig rätten att besluta om egna ”allmänna råd” eller ”instruktioner” samtidigt som regeringen tillsatt lojala styrelser och ledningar i myndigheterna.

Då försvinner den objektiva myndighetsutövningen och man får en godtycklig politisk styrning utan att ansvar kan utkrävas. Om landet byter regering kan den politiserade byråkratin arbeta vidare med den gamla agendan. I avsaknad av klara lagar och förordningar drivs istället juridiska processer av myndigheternas närstående intresseorganisationer. De processerna finansieras av myndigheterna genom bidrag.

Detta kompletteras med att myndigheterna antingen hävdar att deras beslut inte kan överklagas eller att besluten inte är beslut så att den enskilde inte kan överklaga de ”ickebeslut” som fattas. Man kan också driva processer antingen för att upphäva eller införa besvärsrätt. Regeringen kan också driva motstridiga agendor genom uppdelning av ärenden på olika myndigheter.

Exempel på denna manipulerande myndighetsutövning är den nya älgförvaltningen och nyckelbiotopsförvaltningen. När bristerna påpekas vägrar regeringen att ingripa.

Denna manipulation av myndighetsutövningen där inget ansvar kan utkrävas strider mot EU:s grundlag. Regeringen utnyttjar den svenska förvaltningsmodellen till att underminera eller sätta medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter ur spel genom en tillämpning som medför att ingen i statsförvaltningen kan ställas till ansvar och medborgarnas rätt att försvara sina rättigheter i domstol försvåras eller blir omöjlig.

Lagar och förordningar måste formuleras tydligt och riksdagen måste tillse att regeringen och myndigheterna efterlever förvaltningslagen. I annat fall bör förvaltningslagen och regeringens förehavanden, liksom regeringarnas i Polen och Ungern, prövas av lämplig instans inom EU.

Sverker Liden,

Jägmästare och skogsägare

Relaterade artiklar

Land Skogsbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

[article_FBShare type=shares ]
[article_FBShare type=comments ]
Till toppen