Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 24 maj 2018

”Regeringen förstår inte hur skogsägare känner”

Skogsägarföreningarna reagerar mycket starkt på regeringens beslut om inventering av nyckelbiotoper och kräver att inventeringen stoppas.

 Sven Erik Hammar, LRF Skogsägarna.
Sven Erik Hammar, LRF Skogsägarna. FOTO: Ann Lindén

– Vi har ju varit konstruktiva i ett års tid genom att delta i Skogsstyrelsens process om hur inventeringen bör utformas. Vi har outtröttligt fört fram skogsägarnas synpunkter. Skogsstyrelsen har konsekvent undvikit att ta upp skogsägarrörelsens huvudpunkter till diskussion. Regeringen följer nu i samma spår, man förstår inte hur skogsägare känner och tänker, säger Sven Erik Hammar, ordförande i LRF Skogsägarna.

Stor besvikelse

I fredags kunde Land Skogsbruk berätta att Skogsstyrelsen får uppdrag att inventera nyckelbiotoper, men inget sades då om hur inventeringen skulle gå till. Nu är uppdraget känt och det har fått skogsägarföreningarna att formligen gå i taket.

De är mycket besvikna på hur uppdraget skrivits. Visserligen står det på flera platser i uppdraget att skogsägarnas acceptans och motivation är viktig, men när det kommer till kritan tycker skogsägarföreningarna att man fullständigt ignorerar det.

– Nu väljer regeringen faktiskt att gå ett steg till. Nyckelbiotopsinventeringen ska ske i de områden där det kommit in avverkningsanmälningar och de ska ske inom den tidsfrist på sex veckor som gäller innan skogsägaren ska få besked. De skriver det lite lösare, men det är så vi tolkar det, säger Sven-Erik Hammar.

”Regeringens tolkning står långt från vår”

I regeringsuppdraget kan man ordagrant läsa: ”Skogsstyrelsen bör i syfte att bidra till ökad förutsägbarhet för skogsbrukets planering prioritera inventeringar för identifiering och registrering av nyckelbiotoper under den tidsfrist som gäller i samband med underrättelse om avverkning”.

Skogsägarföreningarna är besvikna. Man hade inte förväntat sig det här innehållet i uppdraget, inte sedan även riksdagen tydligt uttryckt att inventeringen av nyckelbiotoper ska vara rättssäker och effektiv.

– Regeringens tolkning av proportionalitet och rättssäkerhet, acceptans och motivation, står mycket långt från vår, säger Sven-Erik Hammar.

LÄS MER: Klappat och klart för inventering av nyckelbiotoper

Skogsägarföreningarna har punktat upp vad man kräver för att acceptera en nationell nyckelbiotopsinventering:

– Att nyckelbiotopsbegreppet begränsas till mindre områden som tydligt avviker från den kringliggande skogen och har höga naturvärden.

– Att sådana mindre områden endast ska kunna klassas som nyckelbiotop om staten är beredd att ersätta skogsägaren ekonomiskt.

– Att när staten inte vill betala är det skogsägarens eget val om området ska avsättas eller ej. Vill inte skogsägaren det ska området inte heller klassas som nyckelbiotop.

Relaterade artiklar

Till toppen