Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 2 oktober 2017

Räkna stammar för bra tillväxt

Räkna stammar och håll koll på hur stor andel av trädhöjden som är grön. Det är röjningsexperten och den mångårige yrkesläraren Oskar Johanssons tips för att få en bra tillväxt i skogen.

 Genom att mäta avståndet mellan stammarna med händerna kan Oskar Johansson beräkna stamtäthet per hektar.
Genom att mäta avståndet mellan stammarna med händerna kan Oskar Johansson beräkna stamtäthet per hektar.

När Oskar Johansson visar runt Land Skogsbruks reporter på gården Kärr hemma i Brastad utanför Lysekil har han något att säga om vartenda skifte som vi passerar. Kärr är på 58 hektar, varav 38 hektar är skog, och en del av skogen ligger vackert belägen på en slänt ut mot Gullmarsfjorden. Här är allt röjt eller gallrat.

– Det gäller att ha koll på hur tätt stammarna står. Ett röjt granbestånd ska ha 2500 stammar per hektar för att växa bra, säger Oskar Johansson och vecklar ut ett orange spö för att mäta upp en provyta i röjd björkskog.

Han mäter in en cirkelformad provyta 25 kvadratmeter genom att snurra ett helt varv och räknar in 11 björkar i ytan. Han multiplicerar med 400 för att få stamantal per hektar och konstaterar att det ligger på 4400, vilket är helt enligt skolboken för björk efter första röjningen.

 Oskar Johansson mäter in en cirkelformad provyta 25 kvadratmeter och räknar stammarna som han sen multiplicerar med 400. Då får han fram stamantal per hektar.
Oskar Johansson mäter in en cirkelformad provyta 25 kvadratmeter och räknar stammarna som han sen multiplicerar med 400. Då får han fram stamantal per hektar.

Oskar Johansson har en bakgrund som yrkeslärare inom skogsbruk, efter pensionen har han fortsatt med kurser inom bland annat Vuxenskolan och Södra. En av hans återkommande uppmaningar handlar om att man måste röja i tid för att få rätt tillväxt.

– Ett bra ögonmått är att när mindre än 2/3 av granstammen har grön växtlighet är det dags att gå in och röja. Trädkronan hissas upp om de står för trångt, säger Oskar Johansson.

Men stammarna kan stå för glest också och det är inte heller bra. Det blir ingen naturlig kvistrensning och därmed blir stamformarna inte optimala. Målet är jämn stamform med liten avsmalning.

 Till vänster om Oskar Johansson växer de gröna grenarna långt ner på trädet. Där låter han träden stå lite tätare.
Till vänster om Oskar Johansson växer de gröna grenarna långt ner på trädet. Där låter han träden stå lite tätare.

Vi går vidare till ett granbestånd där nästa åtgärd är gallring. Här visar Oskar Johansson hur han lämnat en grupp träd lite tätare jämfört med övriga träd på skiftet.

– Jag tittar på hur långt ner de gröna grenarna sitter. Om det är ända ner mot foten av trädet låter jag dem stå mer tätt, säger Oskar Johansson.

FAKTA: Expertens fem röjningsråd

1. Håll koll på hur stor andel av trädhöjden som är grön. Ett bra mått för gran är att 2/3 av trädet ska ha grön trädkrona. På lövträd ska halva trädhöjden ha gröna grenar. Om det gröna är koncentrerat till toppen av träden är beståndet för tätt. Om det gröna täcker nästan hela träden står de för glest.

2. Det är allmänt sett en fördel att röja när löven fallit. Vid exempelvis en planteringsröjning finns risk att du inte ser de små granplantorna om löven sitter på träden.

3. Gran kan röjas när som helst. De lite grövre granarna bör dock röjas på eftersommaren, eftersom den sextandade granbarkborren vill ha fuktig ved att yngla på.

4. Det kan vara en fördel att röja björk på vårvintern. Vid röjning på hösten kan de kvarvarande björkarna böja sig under snön på vintern. Men om dessa bestånd röjs på vårvintern hinner björkarna växa till sig under till nästa vinter.

5. Tallar med diameter 4-5 centimeter bör röjas i juni. Då hinner stammarna torka över sommaren. Om tallbeståndet röjs på hösten behåller stammarna sin fukt över vintern och ger bra villkor för den större märgborren att lägga ägg under bark.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen