Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 25 november 2017

Rådet: Låt vattendragen kantas av lövträd

Kantzoner vid rinnande vatten har diskuterats mycket. Men hur ska man tänka när det gäller kantzon vid en sjö? Det var en av de frågor som togs upp när Södras vatten- och naturvårdsombud träffades.

 En gång om året träffas Södras vatten- och naturvårdsombud för utbildning och erfarenhetsutbyte kring aktuella frågor.
En gång om året träffas Södras vatten- och naturvårdsombud för utbildning och erfarenhetsutbyte kring aktuella frågor. FOTO: Marie Henningsson

– I rinnande vattendrag är det framför allt lövet som är viktigt. Det är lövet som tillför näring till det rinnande vattendraget och som är själva motorn. Lövträden är viktiga vid en sjö också, men inte av samma anledning, säger Tomas Rahm, miljöchef, Södra.

I sjön ger inte löven energi för fiskar och organismer på samma sätt som i en bäck, men har andra värden och ska därför sparas, inte minst är det vackert att lämna en kantzon med träd.

Låt tio meter vara

Skogssektorn har tagit fram målbilder för hur en bra miljöhänsyn ska utformas, och det finns en målbild kopplad till kantzoner vid vattendrag.

– Lämna allt löv inom kantzonen. Vid avverkning ska man inte köra närmare än tio meter, en kranbredd, från sjön, säger Tomas Rahm.

Kantzonen har också andra funktioner. En av dem är att vara ett filter och samla upp näringsämnen som annars kan lakas ut i sjön efter avverkning.

– Egentligen ska man tänka kantzon redan när man planerar för ny skog. Markbered och plantera inte ända nere vid sjön. Vid röjningen och gallring gynnar man löv men sparar även inslag av undertryckta träd och buskar. När det är dags för slutavverkning kommer det att vara tydligt vad som är kantzon, säger Tomas Rahm.

Lokala arbetet avgörande

Viktigt för skogsägaren är att det här är målbilder – var och en planerar sina kantzoner efter de förutsättningar som finns på platsen och hur man vill att det ska se ut.

Södras vatten- och naturvårdsombud träffas en gång om året för utbildning och erfarenhetsutbyte.

– Att samla våra förtroendevalda med specialkompetens kring vatten och naturvård är en viktig del i Södras miljö- och näringspolitiska arbete. Det lokala arbetet är avgörande för att lyfta miljöarbetet, engagera och förankra både inom och utanför Södra, säger Mats Blomberg, näringspolitisk samordnare på Södra.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen