Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 7 augusti 2015

Privata skogsägare bäst på röjning

Röjningen ökar i svenska skogar och det är enskilda ägare som står för största delen av ökningen visar färsk statistik från Skogsstyrelsen. Under 2014 ökade totala arealen röjd skog från 392 000 till 426 000 hektar. Sett över en treårsperiod röjdes mest skog av enskilda ägare.

Privata skogsägare ligger i topp när det gäller röjning, visar statistik från Skogsstyrelsen.
Privata skogsägare ligger i topp när det gäller röjning, visar statistik från Skogsstyrelsen. FOTO: Ann Lindén

Under många år har privata skogsägare fått kritik för att röja för dåligt och för lite. Under 1990-talet sjönk röjningsintensiteten kraftigt. Lågkonjunktur, ett ekonomiskt pressat skogsbruk och den nya skogsvårdslagen från 1993, där röjningsplikten slopades, var några av orsakerna.

Sedan dess har det talats om ett röjningsberg i de svenska skogarna. Men någonting har hänt. Sedan några år tillbaka ökar röjningen och det är främst de privata skogsägarna som röjer mer.

Ökade för tredje året

Arealen röjd skog ökade med drygt 8 procent i fjol. Det var tredje året i rad som arealen röjd skog ökade och större delen av ökningen står enskilda ägare för.

För aktiebolag och övriga privata ägare har arealen röjd skog minskat sedan toppåret 2009 men Johan Wester, enhetschef på Skogsstyrelsen, menar att storföretagen trots allt är stabila över tid när det gäller röjning.

Den kraftiga ökning som ägde rum för 5-6 år sedan berodde antagligen på att bolagen tog igen tidigare eftersläpningar.

– För privata skogsägare ser vi däremot en kraftig ökning. Det är framför allt en Gudrun-effekt, säger Johan Wester.

Dags för Gudrunröjning

Stormen Gudrun inträffade för tio år sedan. Efter den skedde nyplanteringar och nu, efter cirka tio år, är det dags för röjning i ungskogen.

När man ser på länsstatistiken syns effekten väldigt tydligt. I Kronoberg har röjda hektar ökat från 13 000 till 30 000 hektar under senare år. Även i Jönköping och Kalmar är Gudruneffekten tydlig.

Röjd areal i Jönköpings län har stigit från drygt 12 000 hektar för några år sedan till drygt 21 000 hektar. Siffrorna är rullande treårsmedeltal. I Kalmar har motsvarande ökning varit från drygt 15 000 till 23 000 hektar under de senaste åren.

– Det är en trend men den beror inte enbart på stormen Gudrun, säger Johan Wester. Vi ser en positiv förändring också. Det röjs mer. Röjningarna har ökat över hela landet när det gäller enskilda skogsägare.

Medvetna skogsägare

Johan Westers förklaring är dels en ökad medvetenhet bland de privata skogsägarna om röjningens betydelse, dels en ökad rådgivning från olika aktörer inom skogsområdet.

Men han är ändå inte nöjd.

– Det finns ett eftersatt behov, en eftersläpning i skogen. Behovet av röjning är fortsatt stort, säger Johan Wester.

Fakta: Skogsröjning

  • Röjningen syftar till att öka tillväxten på de kvarvarande träden och gynna de kvalitativt bättre träden.
  • Röjning ger grövre medeldimensioner i beståndet, lägre avverkningskostnader och högre avverkningsnetto.
  • Röjning är en av de viktigaste skogsvårdande åtgärderna. I och med att större volymer virke måste tas ut i gallringar så är röjningen mycket viktig för ekonomin i dessa.

Källa: Skogsstyrelsen.

Relaterade artiklar

Till toppen