Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 15 januari 2019

Positivt för skogsägare i S-MP-C-L-dokument

Mycket går skogsägarnas väg i överenskommelsen mellan S-C-L-MP som presenterades i fredags. Stärkt äganderätt, översyn av Artskyddsförordningen och fortsatt stopp för den utökade nyckelbiotopsinventeringen sticker ut i 73-punktsprogrammet.

 Flera punkter i den sakpolitiska färdplanen underlättar skogsbruk.
Flera punkter i den sakpolitiska färdplanen underlättar skogsbruk. FOTO: David Larsson

En egen punkt i dokumentet ges överskriften ”värna och stärk den privata äganderätten till skogen”.

– Det är mycket viktigt att den punkten är med eftersom det finns strukturella problem vad gäller äganderätten och lagstiftningen. Miljöbalken och Skogsvårdslagen ligger inte i linje med grundlagens egendomsskydd, säger Sven Erik Hammar, ordförande i LRF Skogsägarna.

Översyn av Artskyddsförordningen

I syftet att ökad rättssäkerheten, och ge tydliga regler kring ekonomisk ersättning till markägare, ska Artskyddsförordningen ses över. Målet är att en ny förordning ska vara på plats under 2021.

I enlighet med gällande statsbudget för 2019 (lagd av M och KD) ska stoppet för de utökade nyckelbiotopsinventeringarna kvarstå. Däremot flaggas det för att mer pengar ska skjutas till för att säkerställa ekonomisk ersättning i samband med reservatsbildning.

”Ersätta skogsägare”

I nyss nämnda budget drogs det anslaget ner med 200 miljoner kronor.

– De pengarna bör inte användas till att avsätta mer skog utan till att ersätta skogsägare som ännu inte fått ersättning och till skötsel av redan avsatt skog, säger Sven Erik Hammar.

Nya markbyten

Vidare ska ett nytt Sveaskogsprogram, det vill säga markbytesprogram, genomföras. Även förslag på nya skydds- och ersättningsformer vid skydd av mark ska tas fram.

De fyra partierna är också överens om behovet av ett nytt och enhetligt sätt att definiera vad som ska ingå i begreppet skyddad mark. Mer konkret än så är inte skrivningen. Man kan dock konstatera att skogsnäringen vill inkludera impedimenten i de nationella arealmålen för skyddad skog, medan miljörörelsen anser att enbart produktiv skogsmark ska räknas in.

Viktigt skogsprogram

Vidare pekar partierna ut det nationella skogsprogrammet som viktigt för att främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. I programmet ska särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn, skriver man.

– Det är glädjande att den deklaration vi gjorde före valet till stora delar finns med i överenskommelsen. Men nu måste det bli leverans också, en ny regering måste driva igenom det som nu är sagt, säger Sven Erik Hammar.

Överenskommelsen hänger på att även Vänsterpartiet släpper fram Stefan Löfven i den statsministeromröstning som är avsedd att hållas nu på fredag.

I övrig kan noteras att:

*höjda miljöskatter ska växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande,

*det ska bli enklare att bygga strandnära i områden med lågt exploateringstryck,

*vägunderhållet ska förstärkas med fokus på bärighet och tjälsäkring,

*Sverige ska bli fossilfritt 2045, vilket leder till utökade satsningar på el och biodrivmedel,

*skatt på förbränning av avfall ska införas,

*engångsartiklar i plast ska fasas ut.

LÄS MER: Tummar den förda skogspolitiken på äganderätten?LÄS MER: ”Skogen behöver brukas mer”LÄS MER: Landsbygdsministern rasar mot centern

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen