Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 29 april 2015

Poppel ger populärt hög avkastning

Det flesta skogsägare skulle vara mer än nöjda med en slutavverkningsvolym på drygt 580 kubikmeter per hektar. Så mycket gav odlingen av hybridpoppel vid Näsbyholm i Skåne. På 24 år.

Tillväxtsiffrorna för poppel har ibland ifrågasatts, bland annat på grund av svårigheter att mäta höjden i de täta bestånden. Men Lars Christersson är van att sikta med höjdmätaren (som här ersatts av en pinne) och avverkningen vid Säbyholm visar att hans tidigare beräkningar stämmer.
Bild 1/3Tillväxtsiffrorna för poppel har ibland ifrågasatts, bland annat på grund av svårigheter att mäta höjden i de täta bestånden. Men Lars Christersson är van att sikta med höjdmätaren (som här ersatts av en pinne) och avverkningen vid Säbyholm visar att hans tidigare beräkningar stämmer. FOTO: Ulf Aronsson
Inga träd växer till himlen, brukar det ju heta, men hybridpopplarna gör ett tappert försök. På bara 24 år har de en medelhöjd på runt 30 meter.
Bild 2/3Inga träd växer till himlen, brukar det ju heta, men hybridpopplarna gör ett tappert försök. På bara 24 år har de en medelhöjd på runt 30 meter. FOTO: Ulf Aronsson
Poppelprofessor alt Poppelprofet. – Nu har vi byggt upp kunskap kring produktionen av energiskog. Men för att det ska ta riktig fart krävs en satsning på fordonsbränsle, anser Lars Christersson.
Bild 3/3Poppelprofessor alt Poppelprofet. – Nu har vi byggt upp kunskap kring produktionen av energiskog. Men för att det ska ta riktig fart krävs en satsning på fordonsbränsle, anser Lars Christersson. FOTO: Ulf Aronsson

Förutom stamvolymen på 467 kubikmeter för den 0,8 hektar stora planteringen gav avverkningen även 92 kubikmeter grot. Veden har sålts till massaindustrin, groten blir energived och de totala intäkterna beräknas till cirka 187 000 kronor. Tillväxten var 29 kubikmeter per hektar och år men för hybridpoppeln är det här inga extremvärden, anser Lars Christersson, professor emeritus vid SLU.

– Nej, vi har lika hög produktion vid planteringar i till exempel Uppland. Det är tveksamt om det finns något annat, skog eller jordbruksgrödor, som ger lika hög avkastning i vårt land vare sig vad gäller volym eller ekonomi, säger han.

Inte överskattad

Lars Christersson har arbetat med skoglig intensivodling för energiproduktion under många år, inledningsvis mest med Salix. Efter pensioneringen inriktade han sig på poppel för att inte "vara i vägen" för sin efterträdare.

– Poppeln har inte fått lika mycket uppmärksamhet som salix. Dels fick den lite dåligt rykte på grund av att man använda fel kloner i början, dels har den längre omloppstiden gjort att det är först nu man kan börja avverka de planteringar som gjordes i början av 1990-talet.

Lars Christersson har följt många av de planteringar som gjorts och ibland mötts med skepsis eftersom tillväxtsiffrorna förefallit orimligt höga.

Har kritiserats

– Bland annat har det funnits kritik mot att höjden överskattats på grund av svårigheter att göra mätningar i de täta bestånden. Men avverkningen i Säbyholm bekräftar att poppeln producerar lika mycket som salix. Ekonomin blir dessutom ännu bättre i den andra generationen som kommer som stubbskott och vi är ganska säkra på att man kan öka produktionen per hektar ytterligare genom tätare förband.

Men hur är det med avsättningen? Marknaden för bioenergi är just nu inte så het, inte alla massabruk accepterar poppeln som råvara och från sågverken finns ingen efterfrågan.

– Som jag ser det krävs en riktig satsning på fordonsbränsle för att det ska blir drag i odlingen av energiskog. 1977 fick vi i uppdrag att undersöka salix och poppel för energiproduktion. Nu har vi byggt upp kunskaper, utvecklat maskiner och kloner som vi kan använda om vi vill i framtiden, avslutar Lars Christersson.

Fakta: Hybridpoppel

  • OP 42 heter den vanligaste klonen av hybridpoppel som används i Sverige. OP 42 står för Oxford Paper, ett skogsbolag i Nordamerika, därifrån också klonen kommer.
  • Poppeln växer lika bra på torvmark som gammal åkermark, under förutsättning att det finns gott om vatten, 2-3 millimeter per dygn sommartid. De första åren måste planteringen vara stängslad för att förhindra betesskador.
  • Produktionen i Sverige ligger runt 30-40 kubikmeter per hektar och år. Efter 24-25 år har träden en medelhöjd runt 30 meter.
  • Det årliga bladavfallet uppgår till 5 ton torrsubstans per hektar och år. Av det är 0,5 procent kväve vilket tillsammans med det organiska materialet bygger upp markens bördighet.
  • En kubikmeter poppel ger 120 liter etanol eller över 260 liter metanol. Lågt räknat skulle en poppelplantering alltså kunna ge nästan 8 000 liter metanol per hektar och år.

Relaterade artiklar

Till toppen