Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 23 september 2018

"Pendeln har svängt något, men skogsbruket är för stereotypt"

Lessebo

Dan Johansson har skrivit boken han själv saknat. I Kvalitetsskogsbruk lär han ut grunderna för ett bättre och roligare skogsbruk genom att ta vara på skogens möjligheter.

 Dan Johansson har skrivit en handbok om kvalitetsskogsbruk.
Dan Johansson har skrivit en handbok om kvalitetsskogsbruk. FOTO: Torbjörn Esping

Vad är ett kvalitetsvirke av barrträd?

– Det har växt rakt, har cirka två millimeter breda årsringar och en låg andel ungdomsved, som är en typ av ved som bildas i de första 15 till 20 första årsringarna.

Vad är det för fel med ungdomsved?

– Virkesbitar med mycket ungdomsved vrider sig åt vänster eller spricker. Dessutom är ungdomsvedens övriga kvalitetsegenskaper så gott som alltid sämre.  

Begränsa tillväxten

Hur minskar man andelen ungdomsved?

– Genom att man begränsar tillväxten, framförallt i plant- och ungskogsstadiet med hjälp av stor konkurrens, gärna under olika typer av skärmar.

Fakta: Olika trädtyper

Pionjärträd: Björk och tall. Kräver öppna ytor med mycket ljus vid etablering.

Sekundärträd: Gran, ek och bok. Etableras bäst i begränsat ljus och konkurrens. Växer långsammare i början än pionjärträden vid naturlig föryngring.

Många är glada över stark tillväxt och långa toppskott, inte minst i början!?

– Jag ryser när jag hör det, det är rena bedrägeriet i min värld att haussa upp att detta på något sätt skulle vara bra. Den största nackdelen, som jag ser det, är att mycket av möjligheterna till framtida kvalitetsvirke spolieras, men roten har också svårt att hinna med i utvecklingen. 

För dig är det väldigt viktigt att träden är raka. Du förespråkar nästan en lodstock vid plantering. Varför?

– Plantan ska stå rakt upp, annars får du en eller flera krökar innan den sticker upp. Andelen tjurved blir då större, vilken i sin tur uteslutande resulterar i sämre användbarhet för virket.

”Stereotypt skogsbruk”

Vad tycker du om det vanliga skogsbruket?

– Det är för stereotypt. De flesta är inställda på att plantera, röja, gallra två gånger och slutavverka. Och där ska man sedan sätta ett enda trädslag. Men de sista åren känns det som att pendeln har svängt något. 

Hur ska man göra då?

– Lära sig grundläggande skogs- och virkesteknik. Man måste fatta tillväxthastighetens betydelse och vad som händer med virket om det är en krök. Då blir det mycket bättre.

”Vad vill du?”

Vad betyder det i praktiken?

– Jag planterar mycket lite och kör istället med självföryngring så mycket jag kan. Jag är inte motståndare till kalhyggen, ibland är de till och med nödvändiga. De kan också uppstå naturligt i samband med stormar och bränder. Men det måste inte vara precis rent. Låt kvarstående träd och buskar skapa kvalitet i nästa generation skog och samtidigt bidra till mångfald, säger Dan Johansson.

– Fundera hela tiden på vad du vill med din skog. Ta sedan hänsyn till pionjär- och sekundärträd och tillväxthastighetens betydelse för virkesegenskaperna i olika trädslag. Förstör sedan inte en massa möjligheter när du röjer.

”Skogen blir roligare”

Måste allt vara så komplicerat? Kan skogsbruk inte få vara enkelt?

– Både och, men att tillämpa kvalitetsskogsbruk gör arbetet intressantare och skogen roligare. Träden och virket blir bättre, flexibiliteten mot allt som kan hända i framtiden ökar och mer av markens totala potential tas till vara. Enligt min uppfattning integreras också naturligt en hel del miljötänk med virkesproduktion.

Fakta: Dan Johansson

Hemort: Lessebo.

Ålder: 56 år.

Familj: Berit Karlsson, barnen Anna och Niklas, taxen Nina.

Skog: 215 hektar produktiv skogsmark.

Bakgrund: Har arbetat med hela kedjan från planta till planka, både som anställd och egen företagare, läst skogs- och träteknik på universitetet och de senaste åren praktiserat alla kunskaper i egen skog.

Böcker: romanen Grönt byte (2015), faktaboken Kvalitetsskogsbruk (2018).

Relaterade artiklar

Till toppen