Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 5 juni 2019

Över hälften blandskog i Sverige

Över hälften av den produktiva skogsmarksarealen utanför reservat är blandskogar av barr- och löv. Dessutom är huvuddelen av den produktiva skogsmarksarealen flerskiktad, visar Riksskogstaxeringens inventeringar.

FOTO: Ulf Aronsson

Andelen blandskogar utgör 56 procent, visar inventeringarna. Med flerskiktade skogar avses skog med minst två trädskikt.

Vidare konstaterar Riksskogstaxeringen att 38 procent av arealen är barrträdsdominerad och 4 procent lövträdsdominerad. Cirka en procent av marken saknar helt trädskikt.

Ökat virkesförråd

Sveriges totala virkesförråd ökar till 3,5 miljarder skogskubikmeter. Mängden död ved ökar till 8,7 kubikmeter per hektar. Även antalet grova träd ökar, men riktigt grova träd (grövre än 60 centimeter i brösthöjd) uppges vara sällsynta. Cirka 80 procent av virkesförrådet utgörs av tall, gran och contortatall.

Minskad andel gammal skog

Sett till åldersfördelningen utgör skog i åldersklasserna 0-40 år, 41-80 år och skog äldre än 81 år en tredjedel vardera av skogsmarksarealen. Tolv procent av utgörs av skog som är äldre än 140 år. Arealen skog i åldersklassen 81-120 år har nästan halverats sedan mitten av 1970-talet, uppger Riksskogstaxeringen.

Sämre risproduktion

Produktionen av blåbär och lingon var svag under 2018 jämfört med exempelvis 2016, som var ett rekordår.

SLU Riksskogstaxeringen

*En årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige.

*Cirka 11 000 provytor inventeras i fält över hela landet varav drygt 7000 i skogsmark.

*De insamlade uppgifterna används bland annat till att producera officiell statistik om tillstånd och förändringar i Sveriges skogar.

*Data används även för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik.

Källa: SLU Riksskogstaxeringen

Ny teknik för skogsinventeringForskaren: Bra att blanda trädslag

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen