Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 18 september 2019

Ornitologer överklagar lavskrikedomar

Föreningen Birdlife Sverige har överklagat de så kallade lavskrikedomarna från mark- och miljödomstolen.

”Vi känner oss tvingade att överklaga”, skriver föreningen i en kommentar.

 Föreningen Birdlife Sverige har överklagat de så kallade lavskrikedomarna från mark- och miljödomstolen.
Föreningen Birdlife Sverige har överklagat de så kallade lavskrikedomarna från mark- och miljödomstolen. FOTO: Mostphotos

Skogsstyrelsen valde att inte överklaga de så kallade lavskrikedomarna, men nu har den ornitologiska föreningen Birdlife Sverige istället lämnat in en överklagan till mark- och miljödomstolen i Östersund. Birdlife Sverige menar att de har rätt att överklaga med hänvisning till Århuskonventionens krav på att ideella naturvårdsorganisationer ska få överklaga beslut som går emot deras intresse som i det här fallet är att bevara naturvärden.

Dåligt underlag

Domarna från mark- och miljödomstolen gäller totalt fyra avverkningsanmälningar i Gävleborg där Skogsstyrelsen sagt nej till avverkning med hänsyn till att lavskrika häckar och har sin livsmiljö i områdena. 27 augusti i år beslutade mark- och miljödomstolen att det inte finns skäl att förbjuda avverkningarna och att de anmälda avverkningarna ska tillåtas. Enligt domstolens bedömning har Skogsstyrelsen inte haft ett underlag som ger stöd för att besluta om ett förbud mot de anmälda avverkningarna.

Gammal och osäker bedömning

Mark- och miljödomstolen menar att den utredning som Skogsstyrelsen haft som grund för sitt beslut att neka avverkning är bristfällig. I domskälen skriver domstolen bland annat att de observationer av lavskrika som Skogsstyrelsen lagt till grund för sin bedömning inte bara är gamla utan också osäkra. Domstolen menar dessutom att uppgifter som lämnats av privatpersoner knappast kan läggas till grund för ett beslut om att förbjuda en avverkning.

Kunniga privatpersoner

I sin överklagan vänder sig Birdlife Sverige kraftfullt mot mark- och miljödomstolens bedömning att uppgifter som lämnats av privatpersoner inte kan läggas till grund för ett beslut om att förbjuda en avverkning. Föreningen menar att en mycket stor del av den samlade kunskapen om Sveriges natur, i synnerhet när det gäller fågellivet, bygger på enskilda inventeringar av kunniga privatpersoner.

”Om sådana ”grunddata” inte accepteras kommer kostnaderna för staten, eller markägare, att genomföra motsvarande inventeringar att bli mycket stora”, skriver föreningen i sin överklagan.

Felbedömning

Birdlife Sverige menar också att mark- och miljödomstolens gör en felbedömning när de anser att lavskrikan inte är en prioriterad art att skydda, eftersom den inte är upptagen i fågeldirektivet och artskyddsförordningen och inte heller på den svenska rödlistan.

Mark- och miljööverdomstolen kommer nu att avgöra om överklagan ska ges prövningstillstånd.

LÄS MER: Skogsstyrelsen överklagar inte lavskrikedomar

Relaterade artiklar

Till toppen