Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 11 mars 2019

Ordlista ska få myndigheter att kommunicera bättre

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket behöver en gemensam ordlista för att kunna kommunicera med varandra om naturvårdande skogsskötsel. Ett förslag som varit på remiss har mött stort intresse.

 Skogsstyrelsens ordlista.
Skogsstyrelsens ordlista.

Myndigheternas arbete med att ta fram en ordlista för naturvårdande skogsskötsel började redan under 2017, men arbetet med förslaget var som intensivast under förra året.

– Vi har ett pågående samarbete med Naturvårdsverket om utveckling och samsyn kring naturvårdande skötsel, och det här är ett första steg mot att ta fram en gemensam strategi, berättar Anna Norrby, specialist områdesskydd på Skogsstyrelsen.

Bli tydligare

Myndigheterna menar att det måste bli tydligare vad som är skillnaden mellan naturvårdande och produktionsinriktade åtgärder. Förutom att ordlistan ska hjälpa myndigheterna att kommunicera bättre mellan varandra är det också tänkt att myndigheternas kommunikation med markägare och skogsföretag som anlitas ska bli tydligare.

Minska missförstånd

Målet är att ordlistan ska anammas och användas av alla som genomför, planerar eller beslutar om naturvårdande skötsel.

– Det finns en vits med att använda olika begrepp för naturvårdande skötsel och produktionsinriktade åtgärder. Vi har sett en del exempel på när man använt termer för produktionsinriktade åtgärder för att beskriva vad man vill ha utfört i naturvårdande skötsel vilket lett till missförstånd, förklarar Anna Norrby.

Ord för åtgärder

I ordlistan pekas fem centrala begrepp ut som också förklaras. Det är naturvårdande skötsel, restaurera naturvärden, återskapa naturvärden, nyskapa naturvärden och löpande skötsel. Dessutom föreslår myndigheterna 27 ord för olika åtgärder, metoder och ord med relevans för naturvårdande skötsel.

Undvika ord

I förslaget pekas det även ut sex ord som man bör undvika när man pratar om naturvårdande skötsel. Det är: Avverkning, gallring/naturvårdsgallring, gransanering, hyggesfritt/kontinuitetskogsbruk och plockhuggning.

Många remissvar

Förslaget till ordlista för naturvårdande skogsskötsel har nu varit ute på remiss och det har funnits ett stort intresse från skogsbranschen. Ungefär ett 50-tal remissvar har kommit in till Skogsstyrelsen.

– Det är mer än vi förväntat oss, men vi ser positivt på den stora responsen som tyder på att detta är en fråga vi behöver diskutera mer, säger Anna Norrby.

Ingen tidsplan

Eftersom projektet med att skapa ordlistan ingår i det större samarbetsprojektet med Naturvårdsverket går det inte att säga hur mycket arbetet med att ta fram ordlistan kommer att kosta, och med myndigheternas kraftigt sänkta anslag för 2019 går det inte heller att säga när ordlistan blir klar.

– Det finns just nu ingen tidsplan för arbetet med att sammanställa alla remissvar och arbeta fram ett slutgiltigt förslag eftersom det inte finns några nya pengar avsatta till det. Vi får försöka göra det inom den ordinarie verksamheten, säger Anna Norrby.

LÄS MER: Läs hela förslaget till ordlista här.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen