Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 29 november 2018

Optimism råder bland skogsägarna

I kölvattnet av en urstark skogskonjunktur har Sveriges skogsägare över lag en optimistisk syn på sitt skogsägande. Det visar årets skogsbarometer, gjord av Sifo på uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

 Merparten av skogsägarna uppger att lönsamheten är tillfredsställande eller mycket god.
Merparten av skogsägarna uppger att lönsamheten är tillfredsställande eller mycket god. FOTO: Henrik Dammberg

I undersökningen svara 61 procent av skogsägarna att privatskogsbrukets lönsamhet i dag är tillfredsställande eller mycket god. På tre år sikt blir motsvarande siffra något högre.

Av de tillfrågade skogsägarna tror 54 procent att timmerpriserna stiger det närmaste året liksom på tre års sikt. Med samma tidshorisont tror drygt hälften av skogsägarna på stigande massavedspriser.

Ökad aktivitet

Stigande priser brukar öka aktiviteten i privatskogsbruket, något som bekräftas av undersökningen. Den visar nämligen att 43 procent av skogsägarna planerar att avverka kommande säsong, vilket är en ökning jämfört med förra året.

– Det är ju väldigt positiva tongångar överlag i skogsbranschen, även i industrin. Virkespriserna har ju redan höjts under året så det är attraktivt att sälja virke nu. Det drar nog med sig en positiv känsla bland skogsägarna, säger Vibeke Alstad, jägmästare på LRF Konsult.

 Vibeke Alstad, jägmästare på LRF Konsult.
Vibeke Alstad, jägmästare på LRF Konsult. FOTO: Ann Lindén

Tror på skogsmark

Vidare anser 64 procent av skogsägarna att en investering i skogsmark är lönsam, vilket är ungefär lika många som i fjol. Andelen som tror att skogsmarkspriserna kommer att öka de närmaste åren är också 64 procent, vilket kan jämföras med 40 procent 2013. Hur har då prisutvecklingen på skog sett ut de senaste tio åren?

Varierande utveckling

Enligt LRF Konsults prisstatistik från 2008 till och med första halvåret 2018 har priserna i södra Sverige stigit markant medan prisutvecklingen i Mellansverige har varit modest. I norra Sverige har priserna fallit från under perioden. Det hindrar inte de norrländska skogsägarna att tro på en uppgång.

– Sett till alla delar av landet är det ungefär lika stor andel av skogsägarna som tror att priserna på skogsfastigheter kommer att öka de kommande tre åren, säger Vibeke Alstad.

Skogsbarometern visar vidare att:

· Drygt 60 procent av skogsägarna skulle köpa mer skog om de hade en miljon kronor att investera.

· 56 procent har inga lån på sin skogsfastighet.

· 11 procent planerar generationsskifte de närmaste åren.

· Skog för drygt 80 miljarder kronor byter ägare de närmaste fem åren.

· Runt 30 procent av de tillfrågade i undersökningen brukar mer än 100 hektar skog.

Investering viktigast

Den viktigaste parametern i skogsägandet uppges av de flesta vara att det är en god, långsiktig investering. Andra parametrar som angavs var mjuka värden som känslan av att äga skog samt jakt och rekreation.

– Tidigare år har de mjuka värdena varit viktigare parametrar än att skog ska vara en långsiktigt god investering, säger Vibeke Alstad.

Läs mer: Långt kvar till rekordpriset för barrmassavedOsäkerhet kring naturvärden påverkar fastighetspriserna”Låt skogsägarna få del av årets rekordresultat”

Relaterade artiklar

Till toppen