Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 8 augusti 2019

”Om staten vill öka miljöambitionerna måste man betala vad det kostar”

Om staten vill öka miljöambitionerna i skogen måste man också betala vad det kostar och inte försöka lämpa över kostnaden till enskilda skogsägare, skriver Knut Persson i veckans ledare.

FOTO: Björn Ullhagen

På en stor del av den svenska skogsmarken bedrivs inte skogsbruk. Till viss del handlar det om skogsmark som ger för låg produktion, men allt större arealer skyddas av miljöskäl.

Tidigare i sommar presenterade Skogsstyrelsen tillsammans med flera andra myndigheter för första gången en sammanhållen statistik över hur stor del av skogen som på något sätt är miljöskyddad. Det visar sig vara betydande arealer, genom formella beslut har staten skyddat 2,3 miljoner hektar och skogsägarna har frivilligt satt av 1,2 miljoner hektar. Bara detta skyddar 13 procent av den svenska skogsmarken.

Staten har fastställt ett etappmål som innebär att nästa år ska den formellt skyddade arealen öka med 150 000 hektar och de frivilliga avsättningarna med 200 000 hektar jämfört med 2012. Det ser inte ut som om etappmålet kommer att nås.

Eftersom verkligheten är otydlig blir statistiken otydlig. Nästan en halv miljon hektar skog har klassats som nyckelbiotoper. De finns inte alls med i sammanställningen och någon motivering till det ges inte. Men sedan tidigare vet vi att Skogsstyrelsen menar att en registrering av en nyckelbiotop inte är en skyddsform eller beslut om förbud mot avverkning. Att det i praktiken ofta innebär att skogen inte kan avverkas blir officiellt en icke-händelse. Någon ersättning betalas inte ut och marken kommer inte med i miljöstatistiken.

I praktiken är den frivilliga avsättningen inte alltid frivillig, för att bli miljöcertifierad krävs avsättningar. Om det är rimligt kan diskuteras, men frågan hanteras inte av staten. Därför blir det också konstigt att staten sätter upp mål som innebär en kraftig ökning av de frivilliga avsättningarna. Om staten vill öka miljöambitionerna i skogen måste man också betala vad det kostar och inte försöka lämpa över kostnaden till enskilda skogsägare.

En annan fråga är om det behövs och är lämpligt att fortsätta och minska arealen som används för skogsproduktion. Ett aktivt skogsbruk har många fördelar. Det stärker landsbygden, ger arbete och gynnar klimatet.

Skogen ska tjäna många intressen och det leder till svåra avvägningar. Men nyttan med att producera virke har under en tid fått väga för lätt.

Relaterade artiklar

Till toppen