Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 13 juni 2019

Olaglig timmerimport till Norge

Det förekommer en betydande olaglig import av timmer och trävaror till Norge enligt en rapport från Nibio, Norsk institutt for bioøkonomi. De främmande skadegörare som kan finnas med i lasten kan hota den norska skogen.

 Det fortsätter att förekomma olagligt importerat timmer och virke till Norge.
Det fortsätter att förekomma olagligt importerat timmer och virke till Norge. FOTO: Henrik Dammberg

Att det förekommer en omfattande olaglig import uppmärksammades redan 2012. Den nya rapporten från Nibio, Norsk institutt for bioøkonomi, visar att ingenting förändrats på de här åren.

Oroande import

– Det är mycket oroande att det fortfarande importeras stora volymer av trävaror som potentiellt sett kan föra med sig några av de mest allvarliga skogsskadegörare som finns. Detta trots att importen är reglerad i norska lagar och föreskrifter, säger Bjørn Økland, seniorforsker vid Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) i ett pressmeddelande.

Bristande rutiner

I rapporten framkommer att bristande information och rutiner hos tullen gör att den inte klarar av att upptäcka olovlig import. Bjørn Økland menar dock att importen borde vara möjligt att upptäcka då varunummer och ursprungsland kan ge en indikation.

Skadegörare från Nordamerika

Det är främst från Nordamerika och Asien som den olagliga importen sker.

– De allvarligaste exempel ser vi i importstatistiken från Nordamerika varifrån det importerats barrträvirke som skulle kunna föra med sig arter som Mountain pine beetle, Southern pine beetle och tallvedsnematod, säger Bjørn Økland.

Även från Asien kommer olagligt virke som kan föra med sig skadegörare till Norge, här handlar det främst om hot mot lövträd och fruktträd.

LÄS MER: Illegalt virke stoppas med ny svensk lag

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen