Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 4 september 2018

Oklart hur många skogsägare som drabbats av skogsbrand

Hur många privata skogsägare som drabbades av skogsbrand i somras är det ingen som vet ännu. Det gör det också svårt att uppskatta värdet på skadorna.

 Staffan Moberg, Svensk Försäkring, och Johan Litsmark, Länsförsäkringar är överens om att många saknar försäkring för sin skog.
Staffan Moberg, Svensk Försäkring, och Johan Litsmark, Länsförsäkringar är överens om att många saknar försäkring för sin skog. FOTO: Simon Hastegård/Svensk försäkring

Skogsstyrelsen arbetar just nu med att ta fram uppgifter om exakt var det har brunnit. Uppgifter som sedan ska jämföras med Lantmäteriets fastighetsregister. Men en indikation på hur många privata skogsägare det är som haft skogsbrand kan vara att det under juli månad anmäldes 280 skador orsakade av skogsbränder till försäkringsbolagen.

– Det är väldigt svårt att säga hur många privata skogsägare som drabbats, säger Staffan Moberg, jurist och klimatexpert på Svensk Försäkring.

Stoppade försäljningen

Hur många som saknade försäkring och inte anmält skada är det ingen som vet.

– Men vi kan ju konstatera att det var en del som ringde och ville köpa skogsförsäkring när det brann som mest, säger Staffan Moberg

Flera försäkringsbolag valde också att tillfälligt stoppa försäljningen av skogsförsäkringar på grund av torkan och den höga brandrisken.

– Vad jag förstår har försäkringsbolagen sålt en del nya skogsförsäkringar sedan de öppnade upp för det igen så det fanns förmodligen den del oförsäkrade skogsägare, säger Staffan Moberg.

Dominerar marknaden

Ungefär hälften av Sveriges skogar ägs av privata markägare. 80 procent av den privatägda skogen är försäkrad av Länsförsäkringar som dominerar marknaden för skogsförsäkringar i Sverige.

– Jag uppfattar det som att en hel del skogsägare som drabbats av brand inte haft skogsförsäkring, säger Johan Litsmark, naturskadespecialist på Länsförsäkringar.

Ingen ökad efterfrågan

I trakterna kring Ljusdal, ett av de hårt branddrabbade områdena, är dock Dina Försäkringar starka. Dina Försäkringar Västra Hälsingland och Dalarna har 65 branddrabbade kunder i området kring Ljusdal.

– Mitt intryck är att de flesta här i området har skogsförsäkring och vi har inte märkt av någon större ökning i efterfrågan efter bränderna, berättar John-Erik Jansson, skadechef på Dina Försäkringar Västra Hälsingland och Dalarna.

Osäker uppskattning

Med utgångspunkt från antalet anmälningar om skador orsakade av skogsbränder har Svensk Försäkring gjort uppskattningar av kostnaderna för förväntade skadeutbetalningar. Det förväntade skadebeloppen uppgår till 532 miljoner kronor, men osäkerheten i uppskattningar är stor.

I Ljusdal har del markägare redan kommit igång med att inspektera skadorna på sina skogar.

– Men det är bara i början så vi har ingen helhetsbild av skadeläget ännu, säger John-Erik Jansson.

Relaterade artiklar

Till toppen