Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 16 juli 2018

Ökad risk för trädangrepp i torkan

Torkan ökar risken för stressade granar, vilket i sin tur ökar risken för alla typer av angrepp, främst av barkborre. Skogsägare bör vara observanta.

FOTO: Rolf Segerstedt

– Jag skulle absolut tro att det finns stor risk för angrepp i år eftersom det är extremt varmt och torrt. Det här året påminner om 1992 då det var mycket skador av barkborre, säger Martin Schroeder, professor i skogsentomologi vid SLU, till Land Skogsbruk.

Eventuella skador kan dock vara svåra att upptäcka då kronorna fortfarande kan vara gröna även om träden angripits. Normalt syns röda kronor först fram i september, enligt Martin Schroeder. Han tipsar ändå om att skador kan upptäckas redan nu om man går nära träd i utsatta lägen.

– Man ska vara uppmärksam där träden är exponerade för sol och värme som exempelvis i hyggeskanter. Även träd som växer där man tidigare har haft angrepp bör man ha under uppsikt. Går man nära kan man bland annat se hackspettshack eller borrmjöl på stammarna, säger Martin Schroeder.

Risk för dubbla svärmningar

Martin Schroeder flaggar också för att barkborrarna skulle kunna svärma en andra gång i år.

– Det skulle kunna bli så eftersom det är så varmt, säger han.

Enligt Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel på SLU, är det i första hand granen som utsätts för torkstress. Till skillnad från tallen växer den inte naturligt på torra marker, bland annat eftersom den har något sämre förmåga att hushålla med vatten.

– Granen har större barrmassa och därmed fler klyvöppningar. Och det är genom klyvöppningarna som träden släpper ut vattnet, säger han.

Varierar beroende på marken

Men Tomas Lundmark påpekar att det är svårt att generalisera om eventuell torkstress över stora arealer. Det varierar beroende på geografiskt läge och hur benägen marken är att torka ut.

– Är det brist på markvatten får de längre väg att transportera vatten upp i trädet samtidigt som det är varmt och soligt och bra förhållanden för tillväxt. Då uppstår torkstress, säger Tomas Lundmark.

Ska mycket till för att träden ska dö

Enligt Tomas Lundmark ska det dock mycket till för att träden ska dö enbart på grund av just torkstress. Exakt hur länge de klarar sig utan vatten är svårt att säga, enligt Tomas Lundmark, men han bedömer grovt att det kan handla om en halv vegetationsperiod.

Enligt SMHI har vegetationsperioden sedan början av 2000-talet i snitt legat på drygt 200 dagar per år i södra Sverige och knappt 170 dagar i norra Sverige.

LÄS MER: Entreprenörer spås få svårt överleva sommaren

Relaterade artiklar

Till toppen