Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 28 maj 2019

Nytt verktyg prioriterar dikesrensningen

Hälften av Sveriges diken fungerar inte. Nu finns ett nytt verktyg som hjälper till att prioritera vilka diken som ska rensas. Det sparar tid, resurser och minskar miljöpåverkan.

 Det nya verktyget DitchFlowTracker använder digitala höjdmodeller som genererats från de senaste laserskanningarna som gjorts med flygplan över Sverige. Detta kombineras med flödesmodeller som uppskattar hur mycket vatten som flyter genom varje enskilt dike.
Det nya verktyget DitchFlowTracker använder digitala höjdmodeller som genererats från de senaste laserskanningarna som gjorts med flygplan över Sverige. Detta kombineras med flödesmodeller som uppskattar hur mycket vatten som flyter genom varje enskilt dike. FOTO: Eliza Hasselquist

Den totala längden av Sveriges diken beräknas vara över en miljon kilometer. Men allt eftersom diken åldras kan de behöva underhåll för att fungera som de ska. Samtidigt har det har länge saknats vägledning kring hur man prioriterar skötseln.

Prioritera diken

Nu har Eliza Hasselquist, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå, tagit fram verktyget DitchFlowTracker som ska hjälpa till att prioritera vilka diken som är värda att rensa – och vilka som kan lämnas orörda.

– Vi tror att närmare 50 procent av Sveriges skogsdiken inte fungerar som de ska. Ungefär hälften av dem ligger på torr eller sandig mark och skulle inte fungera även om man rensade dem. Resterande del finns i områden där vatten inte kan rinna genom dikena – de är helt enkelt felplacerade redan från början, säger Eliza Hasselquist i ett pressmeddelande.

Utveckla app

Det nya verktyget använder digitala höjdmodeller som genererats från de senaste laserskanningarna som gjorts med flygplan över Sverige. Detta kombineras med flödesackumuleringsmodeller som uppskattar hur mycket vatten som flyter genom varje enskilt dike.

– Syftet med verktyget är att få en tydligare bild av hur skogen växer och därigenom förstå vilka diken som faktiskt gör sitt jobb. Vi håller på att lägga grunden nu och hoppas på att kunna utveckla en app som gör det lättare att prioritera vilka diken som tjänar på att rensas, och vilka som kan lämnas orörda, berättar Eliza Hasselquist.

Mer hållbart skogsbruk

Enligt Eliza Hasselquists visar deras kartläggning att skogsdiken till en sammanlagd längd av 500 000 kilometer saknar funktion och att man alltså skulle kunna bortse ifrån dem när det är dags att prioritera vilka diken som behöver rensas. Det skulle i så fall innebära en besparing av tid, pengar och resurser. Dessutom menar Eliza Hasselquist att det förmodligen skulle leda till ett mer hållbart skogsbruk.

– Dikesrensningen är ofta ineffektiv, tidskrävande och kostsam och kan dessutom ha en negativ inverkan på miljön. Rensningen kan leda till förluster av näringsämnen i marken och öka transporten av kväve, fosfor och kvicksilver, vilket kan påverka både djurlivet och dricksvattnet negativt, förklarar Eliza Hasselquist.

LÄS MER: Ny tjänst för offerter på skogsvård

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen